Total score
5.0 6 anmeldelser

Om Advokatfirmaet Kyrre ANS


Advokatfirmaet Kyrre ANS er en i Bergen. Postadressen er Postboks 1826 Nordnes, 5816 Bergen Besøksadressen er Strandgaten 209, 5004 BERGEN. På Advokatguiden har Advokatfirmaet Kyrre ANS 6 anmeldelser og 5.0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 48 sidevisninger. Les anmeldelser av advokat Advokatfirmaet Kyrre ANS her.

Kompetanseområder


samlivsbrudd, barnefordeling, foreldretvist, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål, støtteordninger, skole, utdanning

Insolvens, bobehandling, konkursbo, opphør av drift

Samlivsbrudd, skilsmisseoppgjør, skilsmissetvister, barnefordeling

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontraktstvister

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Kjøp/salg, eiendomsregistrering, byggetillatelser, byggefeil, byggetvister, byggestandarder, utbygging, tomtegrenser, vann og avløp, enebolig, borettdlag, sameier

Eiendomssalg, salgsoppgaver, budrunder, eiendomsoppgjør

Tvangsriving, ekspropriasjonsrettigheter, tvangsutbygging, borett

Nabotvister, eiendomstvister, tomtetvister, nabovarsel

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Opphavsrett, patent, varemerke, åndsverk, lisens, piratkopiering, merkekopiering

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Oppgjørsmegling, gjeldsforhandling, inkassokrav, tvangsinndrivelse, pantsettelse, tvangsfullbyrdelse, økonomisk uføre, gjeldsproblemer, pengeinnkreving, kemner, gjeldstvister, betalingskrav, fordringer, tvungen gjeldsordning, betalingsproblemer, økonomisk oppgjør

Erstatningsoppgjør, reklamasjon, erstatningskrav, søksmål

Næringsleie, eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling

Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

Anmeldelse av Advokatfirmaet Kyrre ANS
Score
Utmerket
6 anmeldelser
God
0 anmeldelser
Gjennomsnittlig
0 anmeldelser
Under gjennomsnittet
0 anmeldelser
Ikke anbefalt
0 anmeldelser
Periode
6 anmeldelser som samsvarer med utvalget
Anmeldelse Meget dyktig arbeidsrettadvokat
En tidligere klient skrev en anmeldelse om Arbeidsrett 20. februar 2024
Meget dyktig arbeidsrettadvokat
5.0
Anmeldelse for Mari Brügger Villanger

Mari er en faglig dyktig, profesjonell og saklig advokat. Hun er effektiv i sitt arbeid og fulgte tett opp under saken min. Jeg fikk raskt bistand da jeg tok kontakt og Mari var svært behjelpelig både på telefon og mail, både under og etter prosessen. M...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Mitt første møte med advokat
En tidligere klient skrev en anmeldelse om Arbeidsrett 18. oktober 2023
Mitt første møte med advokat
5.0
Anmeldelse for Mari Brügger Villanger

Jeg var veldig fornøyd med å ha Mari på «min side av bordet». Var veldig overrasket over hvor tilgjengelig Mari var under hele prosessen, svarte svært raskt på e-post og telefon. Satte seg godt inn saken, gav tydelige råd og gav meg realistiske forventnin...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Kjempefornøyd
En tidligere klient skrev en anmeldelse om Arbeidsrett 16. oktober 2023
Kjempefornøyd
5.0
Anmeldelse for Mari Brügger Villanger

Fikk utrolig god hjelp og gode råd. Likte spesielt godt at Mari var realistisk og ærlig i hva jeg kunne forvente.

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse En profesjonell «venn» i nøden
En tidligere klient skrev en anmeldelse 9. oktober 2023
En profesjonell «venn» i nøden
5.0
Anmeldelse for Mari Brügger Villanger

Da jeg havnet i en situasjon jeg ikke hadde forutsetning eller kapasitet til å håndtere, fant jeg både hjelp, trøst og motivasjon i dyktige Mari. Hele saksgangen var hun tilgjengelig og ga meg all informasjon jeg trengte, i tillegg til å vise at hun prior...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse En god advokat når du trenger det
En tidligere klient skrev en anmeldelse om Arbeidsrett 9. oktober 2023
En god advokat når du trenger det
5.0
Anmeldelse for Mari Brügger Villanger

Når jeg kom til Kyrre med min sak, ble jeg tatt imot av Mari på en meget god og profesjonell måte. Jeg fikk inntrykket av at hun hørte hva jeg hadde å si, og tok godt eierskap til saken og dens historie. Vår kommunikasjon gjennom saksgangen opplevde jeg s...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Amazing lawyer
En tidligere klient skrev en anmeldelse om Arbeidsrett 9. oktober 2023
Amazing lawyer
5.0
Anmeldelse for Mari Brügger Villanger

She applied creativity thinking under pressure in court. Mari provided excellent logical, analytical approach to my Case and prepared effective, clear and well-reasoned legal documents and arguments.

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre