Total score
4.5 4 anmeldelser

Om Harris Advokatfirma AS


Harris Advokatfirma AS er en i Bergen. Postadressen er Postboks 4115 Sandviken, 5835 Bergen Besøksadressen er Dreggsallmenningen 10-12, 5003 BERGEN. På Advokatguiden har Harris Advokatfirma AS 4 anmeldelser og 4.5 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 55 sidevisninger. Les anmeldelser av advokat Harris Advokatfirma AS her.

Kompetanseområder


Opphavsrett, patent, varemerke, åndsverk, lisens, piratkopiering, merkekopiering

Anskaffelser, innkjøp, anbud, anbudsprosesser

Konkurransetvister, ulovlig konkurranse, konkurransebrudd, yrkeshemmeligheter

Arbeidsforhold, interne retningslinjer, retningslinjer, compliance avtaler

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Miljøforvaltning, miljøhensyn

Tvangsriving, ekspropriasjonsrettigheter, tvangsutbygging, borett

Infrastruktur, naturområder, fiskekvoter, jakt

samlivsbrudd, støtteordninger, skole, utdanning, barnefordeling, foreldretvist

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål

Akuttplassering, omsorgsovertakelser, samværsrett, barnemishandling, tvangsomplassering, barnevernssaker

Fornybar energi, kraftutbygging, kraftlevering

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Nabotvister, eiendomstvister, tomtetvister, nabovarsel

Næringsleie, eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling

Kjøp/salg, eiendomsregistrering, byggetillatelser, byggefeil, byggetvister, byggestandarder, utbygging, tomtegrenser, vann og avløp, enebolig, borettdlag, sameier

Trygdeordninger, NAV tvister, NAV saker, trygdesøknad, sykdomsrettigheter, behandling, helse og velferd, velferdsordninger, sosiale rettigheter

Erstatningsoppgjør, reklamasjon, erstatningskrav, søksmål

Eiendomssalg, salgsoppgaver, budrunder, eiendomsoppgjør

Samlivsbrudd, skilsmisseoppgjør, skilsmissetvister, barnefordeling

Personskadeerstatning, yrkesskade, pasientskade, feilmedisinering

Forsikringstvister, forsikringserstatning, erstatningsutmåling, forsikringskrav, forsikringsmegling

Insolvens, bobehandling, konkursbo, opphør av drift

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, testament, ektepakter, samboeravtaler, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontrakstvister

Anmeldelse av Harris Advokatfirma AS
Score
Utmerket
3 anmeldelser
God
0 anmeldelser
Gjennomsnittlig
1 anmeldelse
Under gjennomsnittet
0 anmeldelser
Ikke anbefalt
0 anmeldelser
Periode
4 anmeldelser som samsvarer med utvalget
Anmeldelse Skrive faktura med gaffel?
En tidligere klient skrev en anmeldelse 24. februar 2022
Skrive faktura med gaffel?
3.0
Anmeldelse for Gunnar Stag Lien

Vurderingene er på bakgrunn av et enkelt rutineoppdrag hvor det er vanskelig å skåre ham høyere enn gjennomsnittlig, men det kan ikke sees bort i fra at han ville kunne skåre høyere i et mer krevende oppgave. Men mitt inntrykk er at han viste absolutt stø...

Se mer
Juridiske ferdigheter
3.0
Tilgjengelighet
4.0
Kvalitet på arbeidet
3.0
Gjennomføring
3.0
Kommunikasjon
2.0
Anmeldelse Suveren advokat.
En tidligere klient skrev en anmeldelse 13. september 2020
Suveren advokat.
5.0
Anmeldelse for Jan Haakon Rasmussen

Suveren advokat som gjør en suveren jobb og følger opp hele veien. Takket være han har jeg vunnet frem i 2 meget vanskelige familiesaker som var vanskelig nok ifra begynnelsen av. Anbefales på dwt sterkeste. Mer profesjonell advokat har jeg aldri møtt før...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Byens beste advokat på tvister og medmenneskelighet
En tidligere klient skrev en anmeldelse 2. mai 2020
Byens beste advokat på tvister og medmenneskelighet
5.0
Anmeldelse for Jan Haakon Rasmussen

Han kan trygt anbefales. Er kjempeflink og har en kontroll som man kan misunne ham. Virkelig en person på rett plass. Her får man hjelp.

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Byens beste advokat på tvister og medmenneskelighet
En tidligere klient skrev en anmeldelse 2. mai 2020
Byens beste advokat på tvister og medmenneskelighet
5.0
Anmeldelse for Willy Dalheim

Har hatt behov for hans hjelp og han er bare mega god.

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0

Sammendrag


Juridiske ferdigheter
4.3
Tilgjengelighet
4.7
Kvalitet på arbeidet
4.3
Gjennomføring
4.3
Kommunikasjon
4.0
Gjennomsnitt
4.5 4 anmeldelser
Område Bergen
Advokater 49

Adresse


Postadresse

Postboks 4115 Sandviken

5835 Bergen

Besøksadresse

Dreggsallmenningen 10-12

5003 BERGEN

Det tar bare ett minutt å fullføre

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.