Total score

Om Advokatfirmaet Rasmussen & Broch DA


Advokatfirmaet Rasmussen & Broch DA er en i Bergen. Postadressen er Postboks 4154 Sandviken, 5835 Bergen Besøksadressen er Bradbenken 1, 5835 BERGEN. På Advokatguiden har Advokatfirmaet Rasmussen & Broch DA 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 19 sidevisninger.

Kompetanseområder


Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontraktstvister

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett

Konkurransetvister, ulovlig konkurranse, konkurransebrudd, yrkeshemmeligheter

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

samlivsbrudd, barnefordeling, foreldretvist, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål, støtteordninger, skole, utdanning

Fiskeindustri, fiskeområder, lakselus, settefisk, fiskeoppdrett

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Havari, skipsreparasjon, skipsfinansiering, skipsforsikring, sjøskatt

Veitransport, togtransport, kollektiv transport, drosjeløyve

Skipsbygging, rigg kontrakter, arbeidsforhold, skipsleasing

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre