Total score
4.8 2 anmeldelser

Om Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS


Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS er en i Tromsø. Postadressen er Postboks 929, 9259 Tromsø Besøksadressen er Christies gate 3 A, 5811 BERGEN. På Advokatguiden har Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS 2 anmeldelser og 4.8 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 50 sidevisninger. Les anmeldelser av advokat Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS her.

Kompetanseområder


Skipsbygging, rigg kontrakter, arbeidsforhold, skipsleasing

Kapitalmarked, kapitalforvaltning, kreditt, finansiering, aksjesparing, lån, sparing, gjeld, forbrukslån, obligasjon, aksjer, derivater, rammevilkår

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Anskaffelser, innkjøp, anbud, anbudsprosesser

Arbeidsforhold, interne retningslinjer, retningslinjer, compliance avtaler

Havari, skipsreparasjon, skipsfinansiering, skipsforsikring, sjøskatt

Forsikringstvister, forsikringserstatning, erstatningsutmåling, forsikringskrav, forsikringsmegling

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontraktstvister

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Miljøforvaltning, miljøhensyn

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Fiskeindustri, fiskeområder, lakselus, settefisk, fiskeoppdrett

Oljeindustri, oljeservice, oljenæring, gassektor, gassledninger, leting, boring

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

IKT avtaler, lisensavtaler, datasikring, e-handel, fintech, datatilsynet, teknologi, programvare, software, blokkjede, kryptovaluta, skipsteknologi

Fornybar energi, kraftutbygging, kraftlevering

Opphavsrett, patent, varemerke, åndsverk, lisens, piratkopiering, merkekopiering

Digitalisering, nettverk, markedsføring, telefoni, sosiale medier

Konkurransetvister, ulovlig konkurranse, konkurransebrudd, yrkeshemmeligheter

Erstatningsoppgjør, reklamasjon, erstatningskrav, søksmål

Personskadeerstatning, yrkesskade, pasientskade, feilmedisinering

Infrastruktur, naturområder, fiskekvoter, jakt

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

GDPR, overvåkning, datasikkerhet, ID tyveri

EU arbeidsrett, EU statsborgerskap, europeisk samarbeid, EU eksport, EU trygdeordning, statsstøtte, eksportkontroll, sanksjoner

Markedsbetingelser, innovasjon, informasjon, oppfinnelser

Såkornfond, venture capital, venturefond, oppkjøpsfond

Oppgjørsmegling, gjeldsforhandling, inkassokrav, tvangsinndrivelse, pantsettelse, tvangsfullbyrdelse, økonomisk uføre, gjeldsproblemer, pengeinnkreving, kemner, gjeldstvister, betalingskrav, fordringer, tvungen gjeldsordning, betalingsproblemer, økonomisk oppgjør

Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

Nabotvister, eiendomstvister, tomtetvister, nabovarsel

Kjøp/salg, eiendomsregistrering, byggetillatelser, byggefeil, byggetvister, byggestandarder, utbygging, tomtegrenser, vann og avløp, enebolig, borettdlag, sameier

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett

Anmeldelse av Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Score
Utmerket
2 anmeldelser
God
0 anmeldelser
Gjennomsnittlig
0 anmeldelser
Under gjennomsnittet
0 anmeldelser
Ikke anbefalt
0 anmeldelser
Periode
2 anmeldelser som samsvarer med utvalget
Anmeldelse Rising star!
En tidligere klient skrev en anmeldelse 31. mai 2020
Rising star!
4.7
Anmeldelse for Ruth Bakke

Ruth er under opplæring, men er svært etterrettelig og sørger for å løse problemer i et godt samarbeid med sine kolleger ved kontoret underveis i prosessen under oppdraget. En kommende stjerne blant mange dyktige advokater ved samme kontor!

Se mer
Juridiske ferdigheter
3.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Juridisk bistand - eiendom
En tidligere klient skrev en anmeldelse 27. april 2020
Juridisk bistand - eiendom
5.0
Anmeldelse for Vilde Helliesen Ueland

Hurtig og presist arbeid med oppnåd antatt resultat basert på utgangspunkt.

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0

Sammendrag


Juridiske ferdigheter
4.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Gjennomsnitt
4.8 2 anmeldelser
Område Tromsø
Advokater 131

Søkeord


aksjonæravtaler arbeidsforhold automasjon og mobilitet automasjonstjenester avgift avgiftsprosedyre avtaleinngåelse avtaletvister bank banker bedriftsøkonomi bobehandling børs børsnoteringer byggeprosjekter byggetvister china desk corporate compliance corporate governance dagligvare datasikkerhet dekningstvister digitalisering eiendomsforvaltning eiendomsprosjekt eiendomsprosjekter eiendomstranskasjoner eiendomsutvikling eiendsomforvaltning emisjoner energi entreprenørvirksomhet entreprise entreprisekontrakter eoendomsforvaltning erstatningskrav erstatningsoppgjør etikk og habilitetskontr eu rett finans finansiering finansinstitusjoner finanssektor fiskeri og havbruk flyselskaper og helikopt forhandling forhandlinger forhandlingsleder fornybar energi forsikring forsikringsbransjen forsikringsmekling forsikringssektor forsikringsselskaper forvaltning funksjoner fusjoner fusjonssaker garantiforpliktelser gdpr gjeldsforhandling gjeldsinndrivelse havari helserettigheter hms høyesterett hr husleie iktanskaffelser iktkontrakter immaterielle rettigheter internasjonal finans internasjonalt samarbeid internsasjonale krav investeringsavtaler ip it itk itleieavtaler joint ventures juss kapitalmarked kartellspørsmål kjøp klagenemnda klima kommersielle avtaler kommersielle kontrakter konfliktshåndtering konkurransetvister kontrakt kontrakter og avtaler kontraktsforhandling kontraktsforhandlinger kontraktsutforming lånefinansiering leasingselskaper luftfart luftfarttøy markedsføring media og underholdning mekling miljø miljørett mva naturressurser nedbemanning offentlig samarbeid offentlig sektor offentlige anskaffelser offhoreinstallasjoner offshore offshore utbygging olje og gass omdømme omorganisering omstrukturering opphavsrett oppkjøp oppsigelser økonomi økonomisk kriminalitet pasienskader pasienterstatning personvern petroleumsrett plan og bygningsret prosedyre prosjektansvar prosjektfinansiering prosjektgjennomføring prosjektleder prosjektutviking rådgivning rammeavtaler rederi regjeringsadvokat rektrutering relskapsrodgivning revisjon saksjoner saktterådgivning salg samarbeidavtaler særavgifter shipping shipping og offshore shippingtransaksjoner sjøforsikring sjørfart skatt skatt og avgifter skatter og avgifter skipsbyggning skytjenester statsstøtte sykdomsrettigheter teknologi telekom trafikkskader trafikkulykke tranport og lagring transaksjoner transaksjonsavtaler transkasjoner transport tviseløsning tvisteløsning tvisteløsninger tvistemålsutvalget tvistesaker ulovlig konkurranse utarbeidelse utbygging utbyggning utleie varslingssaker verdipapirforetak verdipapirrett verft virksomhetsoverdragelser voldgift voldsrett yrkessakdeerstaning yrkesskadeerstatning yrkessykdom

Adresse


Postadresse

Postboks 929

9259 Tromsø

Besøksadresse

Christies gate 3 A

5811 BERGEN

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre