Total score
5.0 1 anmeldelse
Anmeldelse Juridisk bistand - eiendom
En tidligere klient skrev en anmeldelse 27. april 2020
5.0
Juridisk bistand - eiendom

Hurtig og presist arbeid med oppnåd antatt resultat basert på utgangspunkt.

Se mer

Om Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS


Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS er en i Bergen. Postadressen er Postboks 2043 Vika, 0125 Oslo. Besøksadressen er Christies gate 3 A, 5811 BERGEN. På Advokatguiden har Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS 1 anmeldelser og 5.0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 38 sidevisninger. Les anmeldelser av advokat Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS her.

Kompetanseområder


Skipsbygging, rigg kontrakter, arbeidsforhold, skipsleasing

Kapitalmarked, kapitalforvaltning, kreditt, finansiering, aksjesparing, lån, sparing, gjeld, forbrukslån, obligasjon, aksjer, derivater, rammevilkår

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Anskaffelser, innkjøp, anbud, anbudsprosesser

Arbeidsforhold, interne retningslinjer, retningslinjer, compliance avtaler

Havari, skipsreparasjon, skipsfinansiering, skipsforsikring, sjøskatt

Veitransport, togtransport, kollektiv transport, drosjeløyve

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, testament, ektepakter, samboeravtaler, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontrakstvister

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Forsikringstvister, forsikringserstatning, erstatningsutmåling, forsikringskrav, forsikringsmegling

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Miljøforvaltning, miljøhensyn

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Fiskeindustri, fiskeområder, lakselus, settefisk, fiskeoppdrett

Oljeindustri, oljeservice, oljenæring, gassektor, gassledninger, leting, boring

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

IKT avtaler, lisensavtaler, datasikring, e-handel, fintech, datatilsynet, teknologi, programvare, software, blokkjede, kryptovaluta, skipsteknologi

Fornybar energi, kraftutbygging, kraftlevering

Opphavsrett, patent, varemerke, åndsverk, lisens, piratkopiering, merkekopiering

Digitalisering, nettverk, markedsføring, telefoni, sosiale medier

Konkurransetvister, ulovlig konkurranse, konkurransebrudd, yrkeshemmeligheter

Erstatningsoppgjør, reklamasjon, erstatningskrav, søksmål

Personskadeerstatning, yrkesskade, pasientskade, feilmedisinering

Infrastruktur, naturområder, fiskekvoter, jakt

GDPR, overvåkning, datasikkerhet, ID tyveri

EU arbeidsrett, EU statsborgerskap, europeisk samarbeid, EU eksport, EU trygdeordning, statsstøtte, eksportkontroll, sanksjoner

Markedsbetingelser, innovasjon, informasjon, oppfinnelser

Såkornfond, venture capital, venturefond, oppkjøpsfond

Merverdiavgift, avgiftsrapportering, avgiftsrettigheter, avgiftskontroll, særavgifter

Oppgjørsmegling, gjeldsforhandling, inkassokrav, tvangsinndrivelse, pantsettelse, tvangsfullbyrdelse, økonomisk uføre, gjeldsproblemer, pengeinnkreving, kemner, gjeldstvister, betalingskrav, fordringer, tvungen gjeldsordning, betalingsproblemer, økonomisk oppgjør

Anmeldelse Juridisk bistand - eiendom
En tidligere klient skrev en anmeldelse 27. april 2020
5.0
Anmeldelse for Vilde Helliesen Ueland
Juridisk bistand - eiendom

Hurtig og presist arbeid med oppnåd antatt resultat basert på utgangspunkt.

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0

Område Bergen

Advokater 129

Søkeord


aksjonæravtaler arbeidsforhold automasjon og mobilitet automasjonstjenester avgift avtaleinngåelse avtaletvister bank banker bedriftsøkonomi bobehandling børs børsnoteringer byggeprosjekter byggetillatelser byggetvister china desk corporate compliance corporate governance dagligvare datasikkerhet dekningstvister digitalisering eiendomsforvaltning eiendomsprosjekt eiendomsprosjekter eiendomstranskasjoner eiendomsutvikling eiendsomforvaltning emisjoner energi entreprenørvirksomhet entreprise entreprisekontrakter eoendomsforvaltning erstatningskrav erstatningsoppgjør etikk og habilitetskontr eu rett finans finansiering finansinstitusjoner finanssektor fiskeri og havbruk flyselskaper og helikopt forhandling forhandlinger forhandlingsleder fornybar energi forsikring forsikringsmekling forsikringssektor forsikringsselskaper forvaltning funksjoner fusjoner fusjonssaker garantiforpliktelser gdpr generasjonsskifter gjeldsforhandling gjeldsinndrivelse havari helserettigheter helsesektor hms høyesterett hr husleie iktanskaffelser iktkontrakter immaterielle rettigheter insolvents internasjonal finans internasjonale transkasj internasjonalt samarbeid internsasjonale krav investeringsavtaler ip it it bransjen itk itleieavtaler joint ventures juss kapitalmarked kartellspørsmål kjøp klagenemnda klima kommersielle avtaler kommersielle kontrakter konfliktshåndtering konkurransetvister kontrakt kontrakter og avtaler kontraktsforhandling kontraktsforhandlinger kontraktsutforming lånefinansiering leasingselskaper luftfart luftfarttøy markedsføring media og underholdning mekler mekling miljø miljørett mva naturressurser nedbemanning offentlig samarbeid offentlig sektor offentlige anskaffelser offhoreinstallasjoner offshore offshore utbygging olje og gass omdømme omorganisering omstrukturering opphavsrett oppkjøp oppsigelser økonomi økonomisk kriminalitet økonomiske oppgjør pasienskader pasienterstatning personvern petroleumsrett plan og bygningsret privat sektor prosedyre prosjektansvar prosjektfinansiering prosjektgjennomføring prosjektleder prosjektutviking rådgivning rammeavtaler rederi regjeringsadvokat rektrutering relskapsrodgivning restrukturering revisjon saksjoner saktterådgivning salg samarbeidavtaler særavgifter selskapsstruktur shipping shipping og offshore shippingtransaksjoner sjøforsikring sjørfart skatt skatter og avgifter skipsbyggning skytjenester statsstøtte sykdomsrettigheter teknologi telekom trafikkskader trafikkulykke tranport og lagring transaksjoner transaksjonsavtaler transkasjoner transport tviseløsning tvisteløsning tvisteløsninger tvistemålsutvalget tvistesaker ulovlig konkurranse utarbeidelse utbygging utbyggning utleie varslingssaker verdipapirforetak verdipapirrett verft virksomhetsoverdragelser voldgift voldsrett yrkessakdeerstaning yrkesskadeerstatning yrkessykdom

Adresse


Postadresse

Postboks 2043 Vika

0125 Oslo

Besøksadresse

Christies gate 3 A

5811 BERGEN

Sammendrag


Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Gjennomsnitt
5.0 1 anmeldelse

Det tar bare ett minutt å fullføre

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.