Total score

Om Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS


Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS er en i Bergen. Postadressen er Postboks 3984 - Sandviken, 5835 Bergen Besøksadressen er Sandviksbodene 66, 5835 BERGEN. På Advokatguiden har Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 26 sidevisninger.

Kompetanseområder


Kapitalmarked, kapitalforvaltning, kreditt, finansiering, aksjesparing, lån, sparing, gjeld, forbrukslån, obligasjon, aksjer, derivater, rammevilkår

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Oljeindustri, oljeservice, oljenæring, gassektor, gassledninger, leting, boring

Merverdiavgift, avgiftsrapportering, avgiftsrettigheter, avgiftskontroll, særavgifter

Tollavgifter, eksportkostnader, importkostnader, tolldeklarasjon, innførselsdeklarasjon

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Trygdeordninger, NAV tvister, NAV saker, trygdesøknad, sykdomsrettigheter, behandling, helse og velferd, velferdsordninger, sosiale rettigheter

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Fengslet utenlands, barnebortføring, internasjonale rettigheter

EU arbeidsrett, EU statsborgerskap, europeisk samarbeid, EU eksport, EU trygdeordning, statsstøtte, eksportkontroll, sanksjoner

Oppholdstillatelse, asyl, arbeidsinnvandring

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontraktstvister

Arbeidsforhold, interne retningslinjer, retningslinjer, compliance avtaler

Markedsbetingelser, innovasjon, informasjon, oppfinnelser

Insolvens, bobehandling, konkursbo, opphør av drift

Såkornfond, venture capital, venturefond, oppkjøpsfond

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Område Bergen
Advokater 144

Adresse


Postadresse

Postboks 3984 - Sandviken

5835 Bergen

Besøksadresse

Sandviksbodene 66

5835 BERGEN

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre