Total score

Om Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS


Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS er en i Bergen. Postadressen er Postboks 748 Sentrum, 0106 Oslo. Besøksadressen er Sandviksbodene 66, 5835 BERGEN. På Advokatguiden har Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 15 sidevisninger.

Kompetanseområder


Kapitalmarked, kapitalforvaltning, kreditt, finansiering, aksjesparing, lån, sparing, gjeld, forbrukslån, obligasjon, aksjer, derivater, rammevilkår

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

samlivsbrudd, støtteordninger, skole, utdanning, barnefordeling, foreldretvist

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål

Oljeindustri, oljeservice, oljenæring, gassektor, gassledninger, leting, boring

Merverdiavgift, avgiftsrapportering, avgiftsrettigheter, avgiftskontroll, særavgifter

Tollavgifter, eksportkostnader, importkostnader, tolldeklarasjon, innførselsdeklarasjon

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Trygdeordninger, NAV tvister, NAV saker, trygdesøknad, sykdomsrettigheter, behandling, helse og velferd, velferdsordninger, sosiale rettigheter

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Fengslet utenlands, barnebortføring, internasjonale rettigheter

EU arbeidsrett, EU statsborgerskap, europeisk samarbeid, EU eksport, EU trygdeordning, statsstøtte, eksportkontroll, sanksjoner

Oppholdstillatelse, asyl, arbeidsinnvandring

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, testament, ektepakter, samboeravtaler, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontrakstvister

Arbeidsforhold, interne retningslinjer, retningslinjer, compliance avtaler

Markedsbetingelser, innovasjon, informasjon, oppfinnelser

Insolvens, bobehandling, konkursbo, opphør av drift

Såkornfond, venture capital, venturefond, oppkjøpsfond

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Område Bergen

Advokater 154

Søkeord


aksjonæravtaler allianser ansettelse arbeidsforhold arbeidstvister arveoppgjør arveplanlegging avtalemekler bedriftsbeskatning bohehandling bokettersyn compliance compliance services egenkapitaltransaksjoner eiendomsforvalning eiendomsforvaltning eiendomsprosjekt eiendomsskatt eierforhold. generasjons eksportrestriksjoner energi energisektoren familiebedrift finansiering finanssektoren fisjoner fiskeri foredragsholder forretningsjus fusjoner fusjoner og fisjoner generasjonsskifte gjeldsforhandlinger global mobilitet granskning havbruk hr immigrasjon innvandringsrett insolvens internasjonal bedriftsbe internasjonal personskat internasjonal skatt internasjonal skatterett internasjonale avtaler internprising joint ventures kapitaltranskasjoner kompliserte transaksjone konkursbo kontrakarbeid korrupsjon kraft ledelse lønn m&a merverdiavgift moms momsutfordringer mva nasjonal bedriftsbeskatn nasjonal skatt nav næringseiendom nedbemanning nyetablering offshore oljeservicenæringen omorganisering omstrukturering oppholdstillatelser oppkjøp oppkjøp og salg oppsigelser personbeskatning personskatt privat skatt privatrett rådgivning rederi rekrutering restrukturering restruktureringer revisjon risikovurdering selskapsbeskatning selskapsetablering selskapsrett selskapsskatt selskapsstruktur shipping skatt skatt og avgifter skatteetaten skatterådgivning skatterett skattesaker skattespørsmål skattestrukturering sselskapsplikter toll og særavgifter transaksjoner transaksjonsstøtte transkasjoner trygd trygderettigheter tvisteløsning

Adresse


Postadresse

Postboks 748 Sentrum

0106 Oslo

Besøksadresse

Sandviksbodene 66

5835 BERGEN

Det tar bare ett minutt å fullføre

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.