Totale poeng
5.0 1 anmeldelse
Anmeldelse Profesjonell og kompetent
En tidligere klient skrev en anmeldelse 2. mai 2020
5.0
Profesjonell og kompetent

Veldig fornøyd med hjelpen vi fikk på ulike juridiske områder. Han jobber raskt, og flink til å følge opp det vi har avtalt. Vennlig, lett å ha kontakt med. Setter seg godt inn i problemstillinger, anstrenger seg for å forstå klienten, og gir deg ærlige t...

Se mer

Om Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS


Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS er en i Bergen. Postadressen er Postboks 343 Sentrum, 5804 Bergen. Besøksadressen er Bryggen 3-5, 5003 BERGEN. På Advokatguiden har Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS 1 anmeldelser og 5.0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 28 sidevisninger. Les anmeldelser av advokat Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS her.

Kompetanseområder


Eiendomssalg, salgsoppgaver, budrunder, eiendomsoppgjør

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Arbeidsforhold, interne retningslinjer, retningslinjer, compliance avtaler

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, testament, ektepakter, samboeravtaler, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontrakstvister

samlivsbrudd, støtteordninger, skole, utdanning, barnefordeling, foreldretvist

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål

Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Kapitalmarked, kapitalforvaltning, kreditt, finansiering, aksjesparing, lån, sparing, gjeld, forbrukslån, obligasjon, aksjer, derivater, rammevilkår

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Skipsbygging, rigg kontrakter, arbeidsforhold, skipsleasing

Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

Byggefeil, eiendomsmangler, reklamasjon, feilvare, bruktbil, håndverkerfeil, kjøpserstatning, forbrukerrett, bilreklamasjon, reklamasjonssaker, båt

Infrastruktur, naturområder, fiskekvoter, jakt

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Kjøp/salg, eiendomsregistrering, byggetillatelser, byggefeil, byggetvister, byggestandarder, utbygging, tomtegrenser, vann og avløp, enebolig, borettdlag, sameier

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Forsikringstvister, forsikringserstatning, erstatningsutmåling, forsikringskrav, forsikringsmegling

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Opphavsrett, patent, varemerke, åndsverk, lisens, piratkopiering, merkekopiering

Tvangsriving, ekspropriasjonsrettigheter, tvangsutbygging, borett

Jordskifte, gårdsdrift, gårdsstøtte, gårdstilskudd

Næringsleie, eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling

Insolvens, bobehandling, konkursbo, opphør av drift

Etterforskning, skadegranskning, økonomisk granskning, bevisgranskning

Oljeindustri, oljeservice, oljenæring, gassektor, gassledninger, leting, boring

Anskaffelser, innkjøp, anbud, anbudsprosesser

Anmeldelse Profesjonell og kompetent
En tidligere klient skrev en anmeldelse 2. mai 2020
5.0
Anmeldelse for Kristian Ellstrøm
Profesjonell og kompetent

Veldig fornøyd med hjelpen vi fikk på ulike juridiske områder. Han jobber raskt, og flink til å følge opp det vi har avtalt. Vennlig, lett å ha kontakt med. Setter seg godt inn i problemstillinger, anstrenger seg for å forstå klienten, og gir deg ærlige t...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0

Område Bergen

Advokater 49

Søkeord


advokat aksjeselskapsrett anbudskonkurranser anmeldelse arbeidsforhold arbeidsmiljø arbeidsrett arv arveoppgjør avhending avhendingsloven avtalemekler avtalerett bolig Boligkjøperforsikring boligprosjekter boligrett borettslag bustad bygg og eiendomsbransjen bygge- og eiendomsprosje byggeavtaler byggegodkjenning byggetillatelser byggetvister byggherrer bygningsrett corporate compliance dødsbo eiendom eiendomsbransjen eiendomsforvaltning eiendomsmegler eiendomsmegling eiendomsoppgjør eiendomsprosjekter eiendomsrett Eiendomssalg eiendomstransaksjoner eiendomstvister Eiendomsutbygging eiendomsutviklere eiendomsutvikling eiendsomstranskasjoner eierseksjoner eierseksjonssameier eierskifte Eierskifteforsikring eierskiftetvister ekspropriasjon enterprise entreprenører entreprenørvirksomhet Entreprise entrepriserett entreprisetvister Fast Eiendom Feil og mangler finansiering finansmarkedsrett forbrukerentreprise forhandlinger forretningsjuridisk rådg forretningsjuss Forsikring forsinkelser forvaltningsrett fusjoner granskning grunnentrepriser håndverkere Heving husleierett immaterialrett infrastrukturprosjekt jobbtvister jordskifte jordskifterett klagesaksbehandling konkursbo kontrakter kontrakter og avtaler kontraktsrett kontraktstvister kredittrett leieforhold leierett logistikk- og lagerbygg logitikk bransjen mangler markalovgivning meglere naborett næring næringseiendom næringsliv næringsmegling offentlig samarbeid Oppføring av bolig opphavsrett oppkjøp oslo Pengekrav person- og bedriftsbeska plan og byggning plan og bygning plan- og bygningsrett profesjonsansvar Prosedyre Prosess rådgivning reguleringsprosesser Reklamasjon rettslige krav sameier sameierett selskapsetablering selskapsrett servitutter shipping skatt skjønn søknad- og ansvarsrettss standardkontrakter styreansvar takstmenn testament tomteanalyser transaksjoner transkasjoner tvangssakg eiendomsmegli tvisteløsning tvister ulovlighetssaker underentreprenører utleiere voldgift

Adresse


Postadresse

Postboks 343 Sentrum

5804 Bergen

Besøksadresse

Bryggen 3-5

5003 BERGEN

Sammendrag


Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Gjennomsnitt
5.0 1 anmeldelse

Hvilken type juridisk hjelp trenger du?

Innhent gratis tilbud om advokatbistand