Total score

Om Advokatfirmaet Haavind AS


Advokatfirmaet Haavind AS er en i Oslo. Postadressen er Postboks 359 Sentrum, 0101 Oslo Besøksadressen er Bygdøy Allé 2, 0101 OSLO. På Advokatguiden har Advokatfirmaet Haavind AS 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 39 sidevisninger.

Kompetanseområder


Fornybar energi, kraftutbygging, kraftlevering

Skipsbygging, rigg kontrakter, arbeidsforhold, skipsleasing

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontraktstvister

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

GDPR, overvåkning, datasikkerhet, ID tyveri

Opphavsrett, patent, varemerke, åndsverk, lisens, piratkopiering, merkekopiering

Digitalisering, nettverk, markedsføring, telefoni, sosiale medier

Næringsleie, eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling

Kapitalmarked, kapitalforvaltning, kreditt, finansiering, aksjesparing, lån, sparing, gjeld, forbrukslån, obligasjon, aksjer, derivater, rammevilkår

Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

Likestilling, diskriminering, mobbing, samværsrett, rettssikkerhet, tvangsarbeid, menneskehandel

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Såkornfond, venture capital, venturefond, oppkjøpsfond

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Infrastruktur, naturområder, fiskekvoter, jakt

Merverdiavgift, avgiftsrapportering, avgiftsrettigheter, avgiftskontroll, særavgifter

IKT avtaler, lisensavtaler, datasikring, e-handel, fintech, datatilsynet, teknologi, programvare, software, blokkjede, kryptovaluta, skipsteknologi

Anskaffelser, innkjøp, anbud, anbudsprosesser

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

EU arbeidsrett, EU statsborgerskap, europeisk samarbeid, EU eksport, EU trygdeordning, statsstøtte, eksportkontroll, sanksjoner

Fengslet utenlands, barnebortføring, internasjonale rettigheter

Trygdeordninger, NAV tvister, NAV saker, trygdesøknad, sykdomsrettigheter, behandling, helse og velferd, velferdsordninger, sosiale rettigheter

Konkurransetvister, ulovlig konkurranse, konkurransebrudd, yrkeshemmeligheter

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Eiendomssalg, salgsoppgaver, budrunder, eiendomsoppgjør

Oljeindustri, oljeservice, oljenæring, gassektor, gassledninger, leting, boring

Arbeidsforhold, interne retningslinjer, retningslinjer, compliance avtaler

Fiskeindustri, fiskeområder, lakselus, settefisk, fiskeoppdrett

Insolvens, bobehandling, konkursbo, opphør av drift

Tvangsriving, ekspropriasjonsrettigheter, tvangsutbygging, borett

Kjøp/salg, eiendomsregistrering, byggetillatelser, byggefeil, byggetvister, byggestandarder, utbygging, tomtegrenser, vann og avløp, enebolig, borettdlag, sameier

Område Oslo
Advokater 124

Søkeord


anlegg arbeidsavtale arbeidsavtaler arbeidsforhold arbeidsliv arbeidsmilkø arbeidsrettslige arbeidsrettspesialist auksjonsprosesser avgift avtalemekler avtaler og kontrakter Bank bokettersyn Børs Børs og kapitalmarked børsnotering Bygg Bygg og anlegg byggesøknader Corporate M&A distribusjon due diligence efta Eiendom eiendomsforvaltning eiendomsprosjekter eiendomsrett eiendomssalg eiendomsstruktur Eiendomstransaksjon eiendomstransaksjoner eiendomstvister Eiendomsutvikling emisjoner energi energibransjen energirett energitranskasjoner Entreprise Entreprise og offshore entreprisekontrakter entrepriserett erstatningstvister EU/EØS eurett fabrikasjonskontrakter fast eiendom feriepenger Finans finansadvokat finansiering fisjoner fiskeri og havbruk forhandleravtaler forhandlinger fornybar energi forretningsadvokat fovatlning fusjoner gdpr gjeldsforhandlinger havbruk hms høyesterett hr idrettsjus Immaterialrett incentivordninger Informasjonsteknologi infrastruktur innkjøpsbetingelser Insolvens internasjonal erfaring internasjonale transkaks investering joint ventures jordskifte kapitalforvaltning kapitalmarked kollektiv arbeidsrett konfliktløsning konkurranserett konkursbo kontrakrett kontrakt kontrakter kontrakter og avtaler kontraktsinngåelse kraftproduksjon kraftutbygging landbasert entreprise lånetranskasjoner leie leveringsbetingelser lisensavtaler lisenser Luftfart media Media og underholdning Medierett mellommannsforhold menneskerettigheter næringeiendom næringseiendom næringsleie næringsprosjekter nedbemanning nettvirksomhet obligasjonsrett offentlige anskaffelser offentlige midler offentlige tvister offshore offshore fabrikasjoner offshroresektor og afp Olje Olje og offshore omsetningsvirksomhet omstilling omstillingsprosesser opphavsrett oppkjøp oppsigelse oppsigelsessaker outsourcing panterett pensjon pensjonsavtaler pensjonsordninger pensjonsrådgivning pensjonsrett personal- og stillingsve personalhåndtering personalkonflikter personalsaker Personvern plan- og bygningsrett prinsippielle saker private equity prosedyre prosjektledelse rådgivning restrukturering rettihetsspørsmål salgsbetingelser selskapsrådgivning selskapsrett selskapstranskasjoner Skatt skatt og avgifter skyløsninger skytjenester sluttavtaler sluttoppgjørtvister stillingsvern systemutvikling tariffrett Teknologi tilrettelegging tingsrett tjenesteavtaler tolkningsuenighet transaksjoner transkasjoner tvist Tvisteløsning tvisteprosesser utbygging utleie vannkraft varehandel varemerke veiprosjekter vindkraft virksomhetsoverdragelser virksomhetsstyring voldgift

Adresse


Postadresse

Postboks 359 Sentrum

0101 Oslo

Besøksadresse

Bygdøy Allé 2

0101 OSLO

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre