Total score
5.0 2 anmeldelser

Om Advokatfirmaet Selmer AS


Advokatfirmaet Selmer AS er en i Oslo. Postadressen er Postboks 1324 Vika, 0112 Oslo Besøksadressen er Tjuvholmen allé 1, 0252 OSLO. På Advokatguiden har Advokatfirmaet Selmer AS 2 anmeldelser og 5.0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 32 sidevisninger. Les anmeldelser av advokat Advokatfirmaet Selmer AS her.

Kompetanseområder


Fornybar energi, kraftutbygging, kraftlevering

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Veitransport, togtransport, kollektiv transport, drosjeløyve

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontraktstvister

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Skipsbygging, rigg kontrakter, arbeidsforhold, skipsleasing

Arbeidsforhold, interne retningslinjer, retningslinjer, compliance avtaler

Kapitalmarked, kapitalforvaltning, kreditt, finansiering, aksjesparing, lån, sparing, gjeld, forbrukslån, obligasjon, aksjer, derivater, rammevilkår

GDPR, overvåkning, datasikkerhet, ID tyveri

Opphavsrett, patent, varemerke, åndsverk, lisens, piratkopiering, merkekopiering

Digitalisering, nettverk, markedsføring, telefoni, sosiale medier

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Såkornfond, venture capital, venturefond, oppkjøpsfond

Merverdiavgift, avgiftsrapportering, avgiftsrettigheter, avgiftskontroll, særavgifter

Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Oljeindustri, oljeservice, oljenæring, gassektor, gassledninger, leting, boring

Anskaffelser, innkjøp, anbud, anbudsprosesser

Miljøforvaltning, miljøhensyn

Fiskeindustri, fiskeområder, lakselus, settefisk, fiskeoppdrett

EU arbeidsrett, EU statsborgerskap, europeisk samarbeid, EU eksport, EU trygdeordning, statsstøtte, eksportkontroll, sanksjoner

Konkurransetvister, ulovlig konkurranse, konkurransebrudd, yrkeshemmeligheter

Eiendomssalg, salgsoppgaver, budrunder, eiendomsoppgjør

Forsikringstvister, forsikringserstatning, erstatningsutmåling, forsikringskrav, forsikringsmegling

Infrastruktur, naturområder, fiskekvoter, jakt

Anmeldelse av Advokatfirmaet Selmer AS
Score
Utmerket
2 anmeldelser
God
0 anmeldelser
Gjennomsnittlig
0 anmeldelser
Under gjennomsnittet
0 anmeldelser
Ikke anbefalt
0 anmeldelser
Periode
2 anmeldelser som samsvarer med utvalget
Anmeldelse Trygg, kunnskapsrik og meget effektiv.
En tidligere klient skrev en anmeldelse 2nd September 2020
Trygg, kunnskapsrik og meget effektiv.
5.0
Anmeldelse for Remi Christoffer Dramstad

Vi brukte Remi under forhandling og gjennomføring av en emisjon med en større investor. Han er meget kunnskapsrik og har solid erfaring, og til tross for det høye kostnadsnivået på denne type tjenester, jobbet han meget effektivt, ga gode råd underveis og...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Norges råeste skatteadvokat
En tidligere klient skrev en anmeldelse 31st May 2020
Norges råeste skatteadvokat
5.0
Anmeldelse for Arne Sverre Hveding

Sverre Hveding er uten tvil Norges råeste skatteadvokat. Trenger du hjelp innen transaksjoner og oppkjøp, avanserte earn-out spørsmål, skatt eller strukturering av grenseoverskridende prosjekter er Hveding mannen å spørre. Vi brukte ham på en erstatningss...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0

Sammendrag


Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Gjennomsnitt
5.0 2 anmeldelser
Område Oslo
Advokater 105

Søkeord


anlegg anskaffelsesprosesser arbeidsforhold avtalekonstruksjoner avtalemekling bank bokettersyn boligutvikling børsnotering bygg byggetvister corporate compliance distribusjon distribusjonsavtaler eiendom eiendomsforvaltning eiendomsprosjekter eiendomsregulering eiendomstranskasjoner eiendomsutvikling eksport eksportkontroll emisjoner energi entrepris entreprise finans finansielle tjenester finansiering finansinstitusjoner finansregulatorisk rådgi finanssektor fisjoner fond fondsforvaltning forhandlinger forhandlingsleder fornybar enegergi fornybar energi forsikring forsikringsmegling forvaltning funksjoner fusjoner gass gasstransport granskning gransning handel hvitvasking import og eksport industri industrikontrakter infrastruktur insentivordninger insolvens internasjonale oppkjøpsf internasjonale transkasj investeringsbanker invisteringer jernbane juridisk bistand kapitalforvaltning kapitaltranskasjoner kompetanseheving konsernsjef konsesjonstildelinger kontrakter og avtaler kontraktsforhandlinger kontraktsrett korrupsjon leieforhold lisensavtaler lisensiering logistikk miljø myndighetsgodkjennelser nedbemanning nørsnoteringer nyggetillatelser offshore offshoreindustrien offshoreprosjekter olje oljeservice omstilling omstrukturering opphavsrett oppkjøp overdragelse pensjonsordninger personalforvaltning personvern politiske verv prosedyre prosjekfinansiering prosjektarbeid prosjekterledelse prosjektfinansiering prosjektfinansieringer prosjektoppfølging rådgivning rammevilkår regulering og retningsli rekruttering revisjon salg av selskaper salgsavtaler shipping skatt og avgifter skipsbygging skipsdesign skipsfart styreledelse subsea tjenesteutsetting tomtefeste transaksjoner transaksjonsprosesser transkasjoner transport tredjepartstilgang tviseløsning tvistehåndtering tvisteløsning tvister unitisering utbyggere utleie utvikling utviklingsposjekter vei venturefond verdipapirer virksomhetsoverdragelser voldgiftsdommer

Adresse


Postadresse

Postboks 1324 Vika

0112 Oslo

Besøksadresse

Tjuvholmen allé 1

0252 OSLO

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre