Total score

Om Advokatfirmaet Ræder AS


Advokatfirmaet Ræder AS er en i Oslo. Postadressen er Postboks 2944 Solli, 0230 Oslo Besøksadressen er Dronning Eufemias gate 11, 0191 Oslo, 0191 Oslo. På Advokatguiden har Advokatfirmaet Ræder AS 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 29 sidevisninger.

Kompetanseområder


Havari, skipsreparasjon, skipsfinansiering, skipsforsikring, sjøskatt

Veitransport, togtransport, kollektiv transport, drosjeløyve

Forsikringstvister, forsikringserstatning, erstatningsutmåling, forsikringskrav, forsikringsmegling

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Konkurransetvister, ulovlig konkurranse, konkurransebrudd, yrkeshemmeligheter

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Kapitalmarked, kapitalforvaltning, kreditt, finansiering, aksjesparing, lån, sparing, gjeld, forbrukslån, obligasjon, aksjer, derivater, rammevilkår

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Jordskifte, gårdsdrift, gårdsstøtte, gårdstilskudd

Skipsbygging, rigg kontrakter, arbeidsforhold, skipsleasing

Nabotvister, eiendomstvister, tomtetvister, nabovarsel

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

GDPR, overvåkning, datasikkerhet, ID tyveri

Opphavsrett, patent, varemerke, åndsverk, lisens, piratkopiering, merkekopiering

Markedsbetingelser, innovasjon, informasjon, oppfinnelser

Digitalisering, nettverk, markedsføring, telefoni, sosiale medier

Erstatningsoppgjør, reklamasjon, erstatningskrav, søksmål

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Tvangsriving, ekspropriasjonsrettigheter, tvangsutbygging, borett

Infrastruktur, naturområder, fiskekvoter, jakt

Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Anskaffelser, innkjøp, anbud, anbudsprosesser

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Byggefeil, eiendomsmangler, reklamasjon, feilvare, bruktbil, håndverkerfeil, kjøpserstatning, forbrukerrett, bilreklamasjon, reklamasjonssaker, båt

Oppgjørsmegling, gjeldsforhandling, inkassokrav, tvangsinndrivelse, pantsettelse, tvangsfullbyrdelse, økonomisk uføre, gjeldsproblemer, pengeinnkreving, kemner, gjeldstvister, betalingskrav, fordringer, tvungen gjeldsordning, betalingsproblemer, økonomisk oppgjør

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontraktstvister

Område Oslo
Advokater 40

Adresse


Postadresse

Postboks 2944 Solli

0230 Oslo

Besøksadresse

Dronning Eufemias gate 11, 0191 Oslo

0191 Oslo

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre