Total score
1.3 1 anmeldelse

Om Kvale Advokatfirma DA


Kvale Advokatfirma DA er en i Oslo. Postadressen er Postboks 1752 Vika, 0122 Oslo Besøksadressen er Haakon VII's gate 10, 0161 OSLO. På Advokatguiden har Kvale Advokatfirma DA 1 anmeldelser og 1.3 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 49 sidevisninger. Les anmeldelser av advokat Kvale Advokatfirma DA her.

Kompetanseområder


Opphavsrett, patent, varemerke, åndsverk, lisens, piratkopiering, merkekopiering

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Oljeindustri, oljeservice, oljenæring, gassektor, gassledninger, leting, boring

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontraktstvister

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

EU arbeidsrett, EU statsborgerskap, europeisk samarbeid, EU eksport, EU trygdeordning, statsstøtte, eksportkontroll, sanksjoner

Markedsbetingelser, innovasjon, informasjon, oppfinnelser

Digitalisering, nettverk, markedsføring, telefoni, sosiale medier

Konkurransetvister, ulovlig konkurranse, konkurransebrudd, yrkeshemmeligheter

Fiskeindustri, fiskeområder, lakselus, settefisk, fiskeoppdrett

IKT avtaler, lisensavtaler, datasikring, e-handel, fintech, datatilsynet, teknologi, programvare, software, blokkjede, kryptovaluta, skipsteknologi

Havari, skipsreparasjon, skipsfinansiering, skipsforsikring, sjøskatt

Skipsbygging, rigg kontrakter, arbeidsforhold, skipsleasing

Etterforskning, skadegranskning, økonomisk granskning, bevisgranskning

Fornybar energi, kraftutbygging, kraftlevering

Tvangsriving, ekspropriasjonsrettigheter, tvangsutbygging, borett

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Kapitalmarked, kapitalforvaltning, kreditt, finansiering, aksjesparing, lån, sparing, gjeld, forbrukslån, obligasjon, aksjer, derivater, rammevilkår

GDPR, overvåkning, datasikkerhet, ID tyveri

Arbeidsforhold, interne retningslinjer, retningslinjer, compliance avtaler

Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

Insolvens, bobehandling, konkursbo, opphør av drift

Oppgjørsmegling, gjeldsforhandling, inkassokrav, tvangsinndrivelse, pantsettelse, tvangsfullbyrdelse, økonomisk uføre, gjeldsproblemer, pengeinnkreving, kemner, gjeldstvister, betalingskrav, fordringer, tvungen gjeldsordning, betalingsproblemer, økonomisk oppgjør

Finanstilsynet, korrupsjon, hvitvasking, skattesvik, svart arbeid, tyveri, helleri, svindel, forsikringssvindel

Anskaffelser, innkjøp, anbud, anbudsprosesser

Infrastruktur, naturområder, fiskekvoter, jakt

Anmeldelse av Kvale Advokatfirma DA
Score
Utmerket
2 anmeldelser
God
0 anmeldelser
Gjennomsnittlig
0 anmeldelser
Under gjennomsnittet
0 anmeldelser
Ikke anbefalt
1 anmeldelse
Periode
3 anmeldelser som samsvarer med utvalget
Anmeldelse Ypperlig arbeid
En tidligere klient skrev en anmeldelse 15. juni 2022
Ypperlig arbeid
5.0
Anmeldelse for Fredric Holen Bjørdal

Har ved gjentatte anledninger benyttet Bjørdal for å søke juridiske råd knyttet til arbeidsrett, forretningsjus og arbeid inn mot offentlige instanser (f.eks. Arbeidstilsynet). Fredric har levert høy kvalitet til rett tid hver gang. Han har helt klart ove...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Veldig fornøyd!
En tidligere klient skrev en anmeldelse om Fast eiendom 14. juni 2022
Veldig fornøyd!
5.0
Anmeldelse for Fredric Holen Bjørdal

God og rask kommunikasjon med god oppdatering gjennom prosessen. Oppleves som veldig seriøs og kunnskapsrik innenfor sitt fagområde

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Ikke å anbefale
En tidligere klient skrev en anmeldelse 9. april 2020
Ikke å anbefale
1.3
Anmeldelse for Rode Stig Rønning-Hansen

Veldig slett juridisk arbeid. Opphengt i irrelevante detaljer. Ikke lydhør for innspill. Inntrykk av at han er mest opptatt av egen lommebok enn av å hjelpe klienten på beste og riktigste måte.

Se mer
Juridiske ferdigheter
1.0
Tilgjengelighet
2.0
Kvalitet på arbeidet
1.0
Gjennomføring
1.0
Kommunikasjon
2.0

Sammendrag


Juridiske ferdigheter
3.7
Tilgjengelighet
4.0
Kvalitet på arbeidet
3.7
Gjennomføring
3.7
Kommunikasjon
4.0
Gjennomsnitt
1.3 1 anmeldelse
Område Oslo
Advokater 93

Søkeord


aksjonæravtaler allianser anleggsarbeid ansettelse arbeidstvister avskjed avtaleforhandlinger avtalemekler bank bedriftsstrategi bobehandling bokettersyn børsrett bygg byggeprosjekter byggherreforskriften digitalisering dødsbo eiendomsforvaltning eierstyring energi entreprise entrepriserett entreprisestandard eøs rettigheter epc standard erstatningskrav erstatningsrett eu rett europeisk samarbeid fast eiendom finans finansiering finanstvister fisjoner forhandlinger fornybar energi forretningsjus forsikring og utvikling fraktavtaler fusjoner gass gdpr gjeldsforhandlinger gransking granskning handel handel og industri industri innkjøpsavtaler insolvens insolvensbehandling insolvensrettslige spørs internasjonal erfaring internasjonale translasj internprising investeringsavtaler investorer it avtaler kapitalbeskatning kapitaltranskasjoner kjøpstvister kommersielle avtaler kommersielle rettigheter konkuranserett konkurranserett konkurs kontaktinngåelse kontrakter og avtaler kontraktforhandlinger kontraktsforhandlinger krafthandel kredittavtaler kredittsikring kursveksling lånedokumentasjon lisensordninger m&a markedsføring markedsregulering mediedistribusjon midlertidig ansettelse næringsmiddel nedbemanninger nedbemanningsprosesser obligasjonsrettigheter offentlige anskaffelser offshore offshore industri offshore sektor olje olje og gass olje og gass sektor omorganiseringer omsetning og transport omstilling oppdrettsnæring opphavsrett oppkjøp oppsigelse pantenter patent patenter pensjon piratkopiering produksjon produktetterligning prosedyre prosjektfinansiering reforhandling reiseliv restruktering restrukturering revisjon særavgifter selskapsledelse selskapsrådgivning selskapsrett selskapsskatt selskapsstruktur shipping sikkerhetsdokumentasjon sikring sjøforsikringstvister sjøulykker skatt og avgifter skatterådgivning strukturerte produkter suspensjon telekom telekommunikasjonsrett transaksjoner transkasjoner tvsteløsning ulovlig konkurranse varemerker virksomhetsoverdragelser voldgift voldsgiftdommer

Adresse


Postadresse

Postboks 1752 Vika

0122 Oslo

Besøksadresse

Haakon VII's gate 10

0161 OSLO

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre