Total score
4.8 2 anmeldelser

Om Dalan Advokatfirma DA


Dalan Advokatfirma DA er en i Oslo. Postadressen er Postboks 1214 Vika, 0110 Oslo Besøksadressen er Frithjof Nansens plass 6, 0160 OSLO. På Advokatguiden har Dalan Advokatfirma DA 2 anmeldelser og 4.8 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 48 sidevisninger. Les anmeldelser av advokat Dalan Advokatfirma DA her.

Kompetanseområder


Tvangsriving, ekspropriasjonsrettigheter, tvangsutbygging, borett

Næringsleie, eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Kjøp/salg, eiendomsregistrering, byggetillatelser, byggefeil, byggetvister, byggestandarder, utbygging, tomtegrenser, vann og avløp, enebolig, borettdlag, sameier

Eiendomssalg, salgsoppgaver, budrunder, eiendomsoppgjør

Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Havari, skipsreparasjon, skipsfinansiering, skipsforsikring, sjøskatt

GDPR, overvåkning, datasikkerhet, ID tyveri

Digitalisering, nettverk, markedsføring, telefoni, sosiale medier

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

Anskaffelser, innkjøp, anbud, anbudsprosesser

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontraktstvister

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

samlivsbrudd, barnefordeling, foreldretvist, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål, støtteordninger, skole, utdanning

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Byggefeil, eiendomsmangler, reklamasjon, feilvare, bruktbil, håndverkerfeil, kjøpserstatning, forbrukerrett, bilreklamasjon, reklamasjonssaker, båt

Erstatningsoppgjør, reklamasjon, erstatningskrav, søksmål

Forsikringstvister, forsikringserstatning, erstatningsutmåling, forsikringskrav, forsikringsmegling

Anmeldelse av Dalan Advokatfirma DA
Score
Utmerket
2 anmeldelser
God
0 anmeldelser
Gjennomsnittlig
0 anmeldelser
Under gjennomsnittet
0 anmeldelser
Ikke anbefalt
0 anmeldelser
Periode
2 anmeldelser som samsvarer med utvalget
Anmeldelse Ulike oppdrag
En tidligere klient skrev en anmeldelse 24. mars 2023
Ulike oppdrag
4.7
Anmeldelse for Hans-Petter Benth

Jobber effektivt og målrettet. Arbeidet er godt utført og prisen står absolutt i forhold til forventningene. Har brukt Hans-Petter over flere år, og på ulike typer saker. Er tilgjengelig og svarer raskt på spørsmål, eller kommer med gode innspill. Føler m...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
4.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
4.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Dyktig arbeidrettsadvokat
En tidligere klient skrev en anmeldelse 29. juni 2022
Dyktig arbeidrettsadvokat
5.0
Anmeldelse for Tonje Marit Liavaag

Løste arbeidskonflikten på en enestående måte. Har ingen ting å utsette på hennes tilnærming og evnen til å finne optimale løsninger.

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0

Sammendrag


Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
4.5
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
4.5
Kommunikasjon
5.0
Gjennomsnitt
4.8 2 anmeldelser
Område Oslo
Advokater 26

Søkeord


sameier tvisteløsning advokatmekler AFP aksjerett anleggseiendom arbeidskonflikt arbeidsrett arbeidstid arv arverett avtalerett ærekrenkelse bank barn barnefordeling barnerett bistand bolig boligjuss boligleieforhold boligrett boligtvister borettslag byggekontrakter dødsbo drift eiendom eiendomsforvaltning eiendomskjøp eiendomsmegling eiendomsselskap eiendomsselskaper eiendomstransaksjoner eiendomstranskasjoner eiendomsutvikling eierseksjonsrett eierseksjonssameier ekspropriasjon ekspropriasjonssaker ektefelleskifte entreprise erstatningsrett etablering etterforskning familie familierett fast eiendom finans fisjon forhandlinger forhandlingsstrategi forretningsjus forretningsjuss forsikring forvaltning forvaltningssaker fusjon fusjoner generasjonsskifte granskning grunnerverv gruveanlegg høyspentledninge husleierett infrastruktur injurie innleie investeringsrådgivning jordskifte jordskifterett kjøp kjøpsrett konsulentavtaler kontrakter kontraktsforhandling kontraktsforhandlinger kontraktsrådgivning kontraktsrett kontraktsutforming kraftlinjer kraftutbygginger leie leieforhold lovgivningsarbeid M&A mangelsaker mediejuss meklingsoppdrag næring nærings- og boligleiefor næringsbeskatning næringseiendom næringsleieforhold næringsvirksomhet nedbemanning odelsrett offentlig skifte omdømmeskade omsetning omstilling omstrukturering oppgjørsansvarlig oppgjørsoppdrag opphør oppkjøp oppsigelse oppstart opsjonsavtaler Oslo byfogdembete parkering påvirkningsprosesser pensjon permittering permitteringer personbeskatning personvern plan og bygning plan- og bygningsrett plan-og bygningsrett privat prosedyre prosedyreerfaring prosess rådgivning regulering salg sameier samlivsbrudd seksjonering selskapsrett servitutter sjørett skatt skattereådgivning skifte skjønn stillingsvern styrelederverv sykeoppfølgingssaker tinglysning tingrett tingsrett tingsrettslige tomtefeste tomtestrukturering transaksjoner tvangsfullbyrdelse tvangsinnkreving tviseløsning tvisteløsning tvistesaker utbygging utbyggingsprosjekt utbyggingssaker utbyggingstvister utleie utvikling vannkraftverk varslinger vei veiretter velforeninger verdipapirhandel vindkraft vindkraftverk virksomhetsoverdragelse ytringsfrihet

Adresse


Postadresse

Postboks 1214 Vika

0110 Oslo

Besøksadresse

Frithjof Nansens plass 6

0160 OSLO

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre