Total score
5.0 1 anmeldelse

Om Advokatfirmaet BAHR AS


Advokatfirmaet BAHR AS er en i Oslo. Postadressen er Postboks 1524 Vika, 0117 Oslo. Besøksadressen er Tjuvholmen allé 16, 0252 OSLO. På Advokatguiden har Advokatfirmaet BAHR AS 1 anmeldelser og 5.0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 53 sidevisninger. Les anmeldelser av advokat Advokatfirmaet BAHR AS her.

Kompetanseområder


Kapitalmarked, kapitalforvaltning, kreditt, finansiering, aksjesparing, lån, sparing, gjeld, forbrukslån, obligasjon, aksjer, derivater, rammevilkår

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, testament, ektepakter, samboeravtaler, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontrakstvister

Oljeindustri, oljeservice, oljenæring, gassektor, gassledninger, leting, boring

Skipsbygging, rigg kontrakter, arbeidsforhold, skipsleasing

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Anskaffelser, innkjøp, anbud, anbudsprosesser

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Såkornfond, venture capital, venturefond, oppkjøpsfond

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Merverdiavgift, avgiftsrapportering, avgiftsrettigheter, avgiftskontroll, særavgifter

samlivsbrudd, støtteordninger, skole, utdanning, barnefordeling, foreldretvist

Forsikringstvister, forsikringserstatning, erstatningsutmåling, forsikringskrav, forsikringsmegling

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål

GDPR, overvåkning, datasikkerhet, ID tyveri

Opphavsrett, patent, varemerke, åndsverk, lisens, piratkopiering, merkekopiering

Digitalisering, nettverk, markedsføring, telefoni, sosiale medier

IKT avtaler, lisensavtaler, datasikring, e-handel, fintech, datatilsynet, teknologi, programvare, software, blokkjede, kryptovaluta, skipsteknologi

Arbeidsforhold, interne retningslinjer, retningslinjer, compliance avtaler

Fiskeindustri, fiskeområder, lakselus, settefisk, fiskeoppdrett

EU arbeidsrett, EU statsborgerskap, europeisk samarbeid, EU eksport, EU trygdeordning, statsstøtte, eksportkontroll, sanksjoner

Konkurransetvister, ulovlig konkurranse, konkurransebrudd, yrkeshemmeligheter

Infrastruktur, naturområder, fiskekvoter, jakt

Fornybar energi, kraftutbygging, kraftlevering

Miljøforvaltning, miljøhensyn

Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

Område Oslo

Advokater 104

Søkeord


arbeidsliv avgift avgifter avtaler og kontrakter bank og finans bokettersyn børs byggeprosjekter compliance compliance avtaler design eiendomsforvaltning eiendomsprosjekter eiendomstranskasjoner eiendomsutvikling emisjoner energi entreprise erstatningskrav finansiering finansinstitusjoner finansregulatorisk finansregulering fiskeri og havbruk forhandlinger fornybar energi forsikringskrav forsikringsrett forsikringsselskaper forvaltningsrett fremmedkapital fusjoner fusjonskontroll gdpr godkjenninger infrastruktur insolvens internasjonal skatt interprising investeringer investeringsbanker investeringsstrukturer joint venture joint ventures kapitalforvaltning kapitalforvaltnng kapitalmarked kapitalmarkedet koinvesteringer konkurransetvister konsulentansvar kontrakt kontrakter kontraktsrett m&atransaksjoner naturressurser nedbemanning obligasjonsrett offentlige anskaffelser offshore offshore entreprise offshore prosjekter oljesektor oljeservice omorganisering onshore opphavsrett oppkjøp oppkjøpsforhandlinger oppsigelser patenter pensjonsfond personvern petroliumsvirksomhet plan og bygning private equity problemstillinger prosess prosjektfinansiering restrukturering retstrukturering risikohåndtering selskapsrådgivning selskapsrett shipping skatt og avgift skatt og avgifter skattelover skatterådgivning skattereformer skipsbyggingskontrakter skipsbyggingsprosjekter statsstøtte telekom tilvirkningskontrakter transkasjoner tvangsinnløsning tvisteløsning tvisteøsning tvistesaker tvistløsning utbygging valutamarked vannkraftverk varemerker venture capital verdipairer verdipapirer verdipapirrett virksomhetssalg

Adresse


Postadresse

Postboks 1524 Vika

0117 Oslo

Besøksadresse

Tjuvholmen allé 16

0252 OSLO

Det tar bare ett minutt å fullføre

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.