Total score

Om Advokatfirmaet BAHR AS


Advokatfirmaet BAHR AS er en i Oslo. Postadressen er Postboks 1524 Vika, 0117 Oslo Besøksadressen er Tjuvholmen allé 16, 0252 OSLO. På Advokatguiden har Advokatfirmaet BAHR AS 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 32 sidevisninger.

Kompetanseområder


Kapitalmarked, kapitalforvaltning, kreditt, finansiering, aksjesparing, lån, sparing, gjeld, forbrukslån, obligasjon, aksjer, derivater, rammevilkår

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontraktstvister

Oljeindustri, oljeservice, oljenæring, gassektor, gassledninger, leting, boring

Skipsbygging, rigg kontrakter, arbeidsforhold, skipsleasing

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Anskaffelser, innkjøp, anbud, anbudsprosesser

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Såkornfond, venture capital, venturefond, oppkjøpsfond

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Merverdiavgift, avgiftsrapportering, avgiftsrettigheter, avgiftskontroll, særavgifter

samlivsbrudd, barnefordeling, foreldretvist, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål, støtteordninger, skole, utdanning

Forsikringstvister, forsikringserstatning, erstatningsutmåling, forsikringskrav, forsikringsmegling

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett

GDPR, overvåkning, datasikkerhet, ID tyveri

Opphavsrett, patent, varemerke, åndsverk, lisens, piratkopiering, merkekopiering

Digitalisering, nettverk, markedsføring, telefoni, sosiale medier

IKT avtaler, lisensavtaler, datasikring, e-handel, fintech, datatilsynet, teknologi, programvare, software, blokkjede, kryptovaluta, skipsteknologi

Arbeidsforhold, interne retningslinjer, retningslinjer, compliance avtaler

Fiskeindustri, fiskeområder, lakselus, settefisk, fiskeoppdrett

EU arbeidsrett, EU statsborgerskap, europeisk samarbeid, EU eksport, EU trygdeordning, statsstøtte, eksportkontroll, sanksjoner

Konkurransetvister, ulovlig konkurranse, konkurransebrudd, yrkeshemmeligheter

Infrastruktur, naturområder, fiskekvoter, jakt

Fornybar energi, kraftutbygging, kraftlevering

Miljøforvaltning, miljøhensyn

Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

Havari, skipsreparasjon, skipsfinansiering, skipsforsikring, sjøskatt

Område Oslo
Advokater 120

Søkeord


arbeidsliv avgift avgifter avtaler og kontrakter bank og finans bokettersyn børs byggeprosjekter compliance compliance avtaler design eiendomsforvaltning eiendomsforvaltnining eiendomsprosjekter eiendomstranskasjoner eiendomsutvikling emisjoner energi entreprise erstatningskrav eu finansiering finansinstitusjoner finansregulatorisk finansregulering finanssektor fiskeri og havbruk forhandlinger fornybar energi forsikringskrav forsikringsrett forsikringsselskaper forvaltningsrett fremmedkapital fusjoner fusjonskontroll gdpr godkjenninger høyesterett infrastruktur insolvens internasjonal skatt internasjonale tvistesak interprising investeringer investeringsbanker investeringsstrukturer joint ventures kapitalforvaltning kapitalforvaltnng kapitalmarked kapitalmarkedet koinvesteringer konkurransetvister konsulentansvar kontrakt kontrakter kontraktsrett m&atransaksjoner naturressurser nedbemanning obligasjonsrett offentlig virksomhet offentlige anskaffelser offshore offshore entreprise offshore prosjekter oljesektor oljeservice omorganisering onshore opphavsrett oppkjøp oppkjøpsforhandlinger oppsigelser organisering patenter pensjonsfond personvern petroliumsvirksomhet plan og bygning private equity problemstillinger prosess prosjektfinansiering prosjektgjennomføring rådgivning restrukturering retstrukturering risikohåndtering selskapsrådgivning selskapsrett shipping skatt og avgift skatt og avgifter skattelover skatterådgivning skattereformer skipsbygging skipsbyggingskontrakter skipsbyggingsprosjekter statsstøtte telekom tilvirkningskontrakter transkasjoner transport tvangsinnløsning tvisteløsning tvisteøsning tvistesaker tvistløsning utbygging valutamarked vannkraftverk varemerker venture capital verdipairer verdipapirer verdipapirrett vindprosjekter virksomhetssalg

Adresse


Postadresse

Postboks 1524 Vika

0117 Oslo

Besøksadresse

Tjuvholmen allé 16

0252 OSLO

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre