Total score

Om Ro Sommernes advokatfirma DA


Ro Sommernes advokatfirma DA er en i Oslo. Postadressen er Postboks 1983 Vika, 0125 Oslo Besøksadressen er Fridtjof Nansens plass 7, 0160 OSLO. På Advokatguiden har Ro Sommernes advokatfirma DA 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 29 sidevisninger.

Kompetanseområder


samlivsbrudd, barnefordeling, foreldretvist, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål, støtteordninger, skole, utdanning

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett

Havari, skipsreparasjon, skipsfinansiering, skipsforsikring, sjøskatt

Fiskeindustri, fiskeområder, lakselus, settefisk, fiskeoppdrett

Skipsbygging, rigg kontrakter, arbeidsforhold, skipsleasing

Såkornfond, venture capital, venturefond, oppkjøpsfond

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontraktstvister

Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

Oppgjørsmegling, gjeldsforhandling, inkassokrav, tvangsinndrivelse, pantsettelse, tvangsfullbyrdelse, økonomisk uføre, gjeldsproblemer, pengeinnkreving, kemner, gjeldstvister, betalingskrav, fordringer, tvungen gjeldsordning, betalingsproblemer, økonomisk oppgjør

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Kapitalmarked, kapitalforvaltning, kreditt, finansiering, aksjesparing, lån, sparing, gjeld, forbrukslån, obligasjon, aksjer, derivater, rammevilkår

Insolvens, bobehandling, konkursbo, opphør av drift

Næringsleie, eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling

Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Digitalisering, nettverk, markedsføring, telefoni, sosiale medier

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Tvangsriving, ekspropriasjonsrettigheter, tvangsutbygging, borett

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre