Total score
5.0 1 anmeldelse

Om Advokatfirma DLA Piper Norway DA


Advokatfirma DLA Piper Norway DA er en i Oslo. Postadressen er Postboks 1364 Vika, 0114 Oslo Besøksadressen er Bryggegata 6, 0250 OSLO. På Advokatguiden har Advokatfirma DLA Piper Norway DA 1 anmeldelser og 5.0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 34 sidevisninger. Les anmeldelser av advokat Advokatfirma DLA Piper Norway DA her.

Kompetanseområder


HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontraktstvister

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

IKT avtaler, lisensavtaler, datasikring, e-handel, fintech, datatilsynet, teknologi, programvare, software, blokkjede, kryptovaluta, skipsteknologi

Opphavsrett, patent, varemerke, åndsverk, lisens, piratkopiering, merkekopiering

Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Såkornfond, venture capital, venturefond, oppkjøpsfond

Kapitalmarked, kapitalforvaltning, kreditt, finansiering, aksjesparing, lån, sparing, gjeld, forbrukslån, obligasjon, aksjer, derivater, rammevilkår

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Eiendomssalg, salgsoppgaver, budrunder, eiendomsoppgjør

Nabotvister, eiendomstvister, tomtetvister, nabovarsel

samlivsbrudd, barnefordeling, foreldretvist, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål, støtteordninger, skole, utdanning

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett

Anskaffelser, innkjøp, anbud, anbudsprosesser

Fornybar energi, kraftutbygging, kraftlevering

Tvangsriving, ekspropriasjonsrettigheter, tvangsutbygging, borett

Næringsleie, eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling

Oljeindustri, oljeservice, oljenæring, gassektor, gassledninger, leting, boring

Skipsbygging, rigg kontrakter, arbeidsforhold, skipsleasing

Forsikringstvister, forsikringserstatning, erstatningsutmåling, forsikringskrav, forsikringsmegling

Akuttplassering, omsorgsovertakelser, samværsrett, barnemishandling, tvangsomplassering, barnevernssaker

Erstatningsoppgjør, reklamasjon, erstatningskrav, søksmål

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

Anmeldelse av Advokatfirma DLA Piper Norway DA
Score
Utmerket
5 anmeldelser
God
0 anmeldelser
Gjennomsnittlig
0 anmeldelser
Under gjennomsnittet
0 anmeldelser
Ikke anbefalt
0 anmeldelser
Periode
5 anmeldelser som samsvarer med utvalget
Anmeldelse Camilla er flott
En tidligere klient skrev en anmeldelse om Bank og finans 13. desember 2022
Camilla er flott
5.0
Anmeldelse for Camilla Julie Austgard Wollan

Camilla har bistått oss med diverse forretningsjuridisk arbeid, herunder særlig bank og finansrett, ulike legal opinions og bistand til lisenssøknader. Camilla er omgjengelig, kommuniserer veldig godt og er selvfølgelig veldig sterk juridisk. Hun er en fr...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Ekstremt dedikert og faglig dyktig.
En tidligere klient skrev en anmeldelse 7. januar 2022
Ekstremt dedikert og faglig dyktig.
5.0
Anmeldelse for Malin Renate Ranheim

Å få bistand fra Malin i en arbeidskonflikt (som arbeidstaker) var en meget god og vellykket investering. Hun er svært dedikert, faglig dyktig og målrettet. I tillegg har hun evne til å se klientens behov, lytte til innspill og innehar den nødvendige empa...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse I gode hender
En tidligere klient skrev en anmeldelse 7. februar 2021
I gode hender
5.0
Anmeldelse for Malin Renate Ranheim

Jeg er Administrerende direktør i en oppstartsbedrift og har fått hjelp av Malin ifb. utarbeidelse av ny aksjonæravtale og rådgivning på selskapsstruktur. Høy faglighet, en fantastisk sparringspartner og veldig tilgjengelig.

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Tilgjengelig og dyktig
En tidligere klient skrev en anmeldelse 18. november 2020
Tilgjengelig og dyktig
4.8
Anmeldelse for Malin Renate Ranheim

Vi har benyttet Malin Ranheim på en rekke oppdrag de siste årene, og er svært godt fornøyd med leveransen på disse oppdragene. Malin lever kvalitet, raskt og etter avtale. Skader heller ikke at hun er utadvendt og hyggelig. Anbefales.

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
4.0
Anmeldelse Den beste av de beste!
En tidligere klient skrev en anmeldelse 16. november 2020
Den beste av de beste!
5.0
Anmeldelse for Malin Renate Ranheim

Målrettet, klar i talen, langt over gjennomsnittet engasjert, pliktoppfyllende og svært dyktig på sine felt!

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0

Sammendrag


Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
4.8
Gjennomsnitt
5.0 1 anmeldelse
Område Oslo
Advokater 69

Søkeord


akjonæravtaler aksjonæravtaler arbeidsavtaler arveoppgjør barnevern bedriftsrådgivning bedriftsrett børsnoteringer byggesøknader due diligence eiendom eiendomskontrakter eiendomsmegling eiendomsporteføljer eiendomssalg eiendomstransaksjoner eiendomsutvikling energikontrakter energirett entrepriserett erstatning fast eiendom finans finans regulering finansielle tjenester finansiering finansieringstransaksjon fisjoner forhandling forhandlinger forsikring forsikringsrett forsikringssaker forsvarer fusjoner garantirett gass hms husleiekontrakter incentivordninger infrastruktur insolvens internasjonal handel internasjonale prosjekt internasjonale skatteavt internprising invistering joint ventures kjøp kjøpsfinansiering konsulentkontrakter kontraktinngåelse kontraktsforhandlinger kontraktsrett kontraktsutforming kredittinstitusjoner lagmannsrett leasing leasingavtaler leie leieforhold leiekontrakter m&a media nabotvister obligasjonslån offentlig anskaffelse offshore olje omstrukturering opphavsrett oppkjøpsfond oppsigelser opsjonsavtaler økonomisk rådgivning panterett patenter pensjon plan og bygning private equity profesjonsansvar prosedyre prosessanlegg prosjektgjennomføring prosjektsfinansiering prosjektutvikling rådgivning rederibeskatning restrukturering rettstvist salg samarbeidsavtaler samlivsbrudd særbeskatning selskapsrett selskapstvister skatt skatt g avgifter skatt og avgifter strukturering tingrett transaksjoner transkasjoner tvisteløsning tvister utbyggning venture capital verdipapirtranskajsoner verdipapirtranskasjoner voldgift voldgiftsdommer voldssaker

Adresse


Postadresse

Postboks 1364 Vika

0114 Oslo

Besøksadresse

Bryggegata 6

0250 OSLO

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre