Total score
4.5 1 anmeldelse

Om Advokatfirmaet Wiersholm AS


Advokatfirmaet Wiersholm AS er en i Oslo. Postadressen er Postboks 1400 Vika, 0115 Oslo Besøksadressen er Dokkveien 1,6. etg., 0250 OSLO. På Advokatguiden har Advokatfirmaet Wiersholm AS 1 anmeldelser og 4.5 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 61 sidevisninger. Les anmeldelser av advokat Advokatfirmaet Wiersholm AS her.

Kompetanseområder


Skipsbygging, rigg kontrakter, arbeidsforhold, skipsleasing

Såkornfond, venture capital, venturefond, oppkjøpsfond

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Fornybar energi, kraftutbygging, kraftlevering

Oljeindustri, oljeservice, oljenæring, gassektor, gassledninger, leting, boring

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Finanstilsynet, korrupsjon, hvitvasking, skattesvik, svart arbeid, tyveri, helleri, svindel, forsikringssvindel

Kapitalmarked, kapitalforvaltning, kreditt, finansiering, aksjesparing, lån, sparing, gjeld, forbrukslån, obligasjon, aksjer, derivater, rammevilkår

Havari, skipsreparasjon, skipsfinansiering, skipsforsikring, sjøskatt

Veitransport, togtransport, kollektiv transport, drosjeløyve

Forsikringstvister, forsikringserstatning, erstatningsutmåling, forsikringskrav, forsikringsmegling

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Tollavgifter, eksportkostnader, importkostnader, tolldeklarasjon, innførselsdeklarasjon

Fiskeindustri, fiskeområder, lakselus, settefisk, fiskeoppdrett

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontraktstvister

EU arbeidsrett, EU statsborgerskap, europeisk samarbeid, EU eksport, EU trygdeordning, statsstøtte, eksportkontroll, sanksjoner

Arbeidsforhold, interne retningslinjer, retningslinjer, compliance avtaler

Konkurransetvister, ulovlig konkurranse, konkurransebrudd, yrkeshemmeligheter

Merverdiavgift, avgiftsrapportering, avgiftsrettigheter, avgiftskontroll, særavgifter

IKT avtaler, lisensavtaler, datasikring, e-handel, fintech, datatilsynet, teknologi, programvare, software, blokkjede, kryptovaluta, skipsteknologi

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Anskaffelser, innkjøp, anbud, anbudsprosesser

Digitalisering, nettverk, markedsføring, telefoni, sosiale medier

Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Tvangsriving, ekspropriasjonsrettigheter, tvangsutbygging, borett

Nabotvister, eiendomstvister, tomtetvister, nabovarsel

Næringsleie, eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling

Kjøp/salg, eiendomsregistrering, byggetillatelser, byggefeil, byggetvister, byggestandarder, utbygging, tomtegrenser, vann og avløp, enebolig, borettdlag, sameier

Opphavsrett, patent, varemerke, åndsverk, lisens, piratkopiering, merkekopiering

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Anmeldelse av Advokatfirmaet Wiersholm AS
Score
Utmerket
1 anmeldelse
God
0 anmeldelser
Gjennomsnittlig
0 anmeldelser
Under gjennomsnittet
0 anmeldelser
Ikke anbefalt
0 anmeldelser
Periode
1 anmeldelser som samsvarer med utvalget
Anmeldelse God advokat
En tidligere klient skrev en anmeldelse 24. april 2020
God advokat
4.5
Anmeldelse for Ruben Skifjell Hoffgaard

En av de beste advokatene jeg har vært borti. Står på 24-7. Leverer gode råd og produkter til avtalt tid.

Se mer
Juridiske ferdigheter
4.0
Tilgjengelighet
4.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
4.0

Sammendrag


Juridiske ferdigheter
4.0
Tilgjengelighet
4.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
4.0
Gjennomsnitt
4.5 1 anmeldelse
Område Oslo
Advokater 176

Søkeord


aksjeemisjoner ansvarssaker antihvitvaksking arbeidsforhold avgift avtalemekler avtaler og betingelser bank banker børs og verdipapirrett børsnotering børsnoteringer børsnoterte selskaper byggetillatelser compliance avtaler detaljhandel digitalisering efta domstolen eiendomsforvaltning emisjoner energitransaksjoner entrepris entreprisevirksomhet erstatninger festetvister finans finansiell restruktureri finansielle tjenester finansinstitusjoner finansregulering fondsforvaltere forhandling fornybar fornybar energi forretning forretnngshemmeligheter forsikring forsikringsavtaler forsikringsmegling forsikringsoppgjør forsikringsrett forsikringsselskaper forskriftverk forvaltning forvaltningsrett fusjon fusjoner fusjoner og fisjoner fusjoner og oppkjøp gass gransking handel handel og industri høyesterett industri insolvens internasjonale transkasj internasjonalt samarbeid investeringer kapitalforvaltning kapitalmarked kapitalmarkeder kapitalmarkedsrett kapitalmarkedstransaksjo konkurranse konkurransetvister konpliserte transkasjone kontaktinngåelse kontrakt kontrakter og avtaler kontraktforhandlinger kringkasting leasingtransaksjoner m&a media medier næringsvirksomhet nedbemanningsprosesser noteringsprosesser offshore transaksjoner olje olje og gass oljeservice onsolvens oppkjøp pantentinngrep pantsettelse pe pensjon piratkopiering produktetterligninger produktsalgsavtaler prosedyre prosjektfinansiering prosjektledelse refinansiering restrukturering retail revisjon salg samarbeidsavtaler selskapsjuss selskapsrett shipping shipping og offshore sjørett skatt skatt og avgifter skattesvik statstøtte strategisk rådgivning strukturering teknologi telekommunikasjon transaksjoner transkasjoner transport transportrett tvisteløsning tvistesaker tvistløsning underholdning utredning varemerkeinngrep venture capital instrume verdipapirforetak verdipapirtranskasjoner virksomhetsoverdragelser voldgift

Adresse


Postadresse

Postboks 1400 Vika

0115 Oslo

Besøksadresse

Dokkveien 1,6. etg.

0250 OSLO

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre