Om RSM Advokatfirma AS


RSM Advokatfirma AS er en i Oslo. Postadressen er Postboks 1312 Vika, 0112 Oslo. Besøksadressen er Filipstad brygge 1, 0252 OSLO. På Advokatguiden har RSM Advokatfirma AS 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 26 sidevisninger.

Kompetanseområder


Merverdiavgift, avgiftsrapportering, avgiftsrettigheter, avgiftskontroll, særavgifter

Næringsleie, eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling

Såkornfond, venture capital, venturefond, oppkjøpsfond

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, testament, ektepakter, samboeravtaler, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontrakstvister

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Opphavsrett, patent, varemerke, åndsverk, lisens, piratkopiering, merkekopiering

Hvilken juridisk bistand trenger du?

Be om juridisk hjelp online, og få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.