Om RSM Advokatfirma AS


RSM Advokatfirma AS er en i Oslo. Postadressen er Postboks 1312 Vika, 0112 Oslo. Besøksadressen er Filipstad brygge 1, 0252 OSLO. På Advokatguiden.no har RSM Advokatfirma AS 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 21 sidevisninger.

Kompetanseområder


Merverdiavgift, avgiftsrapportering, avgiftsrettigheter, avgiftskontroll, særavgifter

Næringsleie, eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling

Såkornfond, venture capital, venturefond, oppkjøpsfond

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, testament, ektepakter, samboeravtaler, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontrakstvister

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Opphavsrett, patent, varemerke, åndsverk, lisens, piratkopiering, merkekopiering

GDPR, overvåkning, datasikkerhet, ID tyveri

Infrastruktur, naturområder, fiskekvoter, jakt

Hvilken type juridisk hjelp trenger du?

Innhent gratis tilbud om advokatbistand