Total score

Om Norges Rederiforbund


Norges Rederiforbund er en i Oslo. Postadressen er Postboks 1452 Vika , 0116 Oslo Besøksadressen er Rådhusg. 25, 0116 OSLO. På Advokatguiden har Norges Rederiforbund 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 2 sidevisninger.

Kompetanseområder


HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Fiskeindustri, fiskeområder, lakselus, settefisk, fiskeoppdrett

Miljøforvaltning, miljøhensyn

GDPR, overvåkning, datasikkerhet, ID tyveri

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Oljeindustri, oljeservice, oljenæring, gassektor, gassledninger, leting, boring

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre