Total score

Om Dæhlin Sand Advokatfirma AS


Dæhlin Sand Advokatfirma AS er en i Oslo. Postadressen er Rådhusgata 24, 0151 Oslo Besøksadressen er Rådhusgata 24, 0151 OSLO. På Advokatguiden har Dæhlin Sand Advokatfirma AS 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 15 sidevisninger.

Kompetanseområder


Tvangsriving, ekspropriasjonsrettigheter, tvangsutbygging, borett

Miljøforvaltning, miljøhensyn

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Infrastruktur, naturområder, fiskekvoter, jakt

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Fornybar energi, kraftutbygging, kraftlevering

Fiskeindustri, fiskeområder, lakselus, settefisk, fiskeoppdrett

Kjøp/salg, eiendomsregistrering, byggetillatelser, byggefeil, byggetvister, byggestandarder, utbygging, tomtegrenser, vann og avløp, enebolig, borettdlag, sameier

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre