Total score

Om Aabø-Evensen & Co Advokatfirma AS


Aabø-Evensen & Co Advokatfirma AS er en i Oslo. Postadressen er Postboks 1789 Vika, 0122 Oslo Besøksadressen er Karl Johans gate 27,5. etg., 0159 OSLO. På Advokatguiden har Aabø-Evensen & Co Advokatfirma AS 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 12 sidevisninger.

Kompetanseområder


GDPR, overvåkning, datasikkerhet, ID tyveri

Opphavsrett, patent, varemerke, åndsverk, lisens, piratkopiering, merkekopiering

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontraktstvister

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Tvangsriving, ekspropriasjonsrettigheter, tvangsutbygging, borett

Oppgjørsmegling, gjeldsforhandling, inkassokrav, tvangsinndrivelse, pantsettelse, tvangsfullbyrdelse, økonomisk uføre, gjeldsproblemer, pengeinnkreving, kemner, gjeldstvister, betalingskrav, fordringer, tvungen gjeldsordning, betalingsproblemer, økonomisk oppgjør

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Såkornfond, venture capital, venturefond, oppkjøpsfond

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre