Total score

Om Advokatfirmaet Grønvigh, Tjersland & Indrevær DA


Advokatfirmaet Grønvigh, Tjersland & Indrevær DA er en i Oslo. Postadressen er Postboks 1712 Vika, 0121 Oslo Besøksadressen er Rådhusgata 25, 0158 OSLO. På Advokatguiden har Advokatfirmaet Grønvigh, Tjersland & Indrevær DA 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 5 sidevisninger.

Kompetanseområder


HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Oljeindustri, oljeservice, oljenæring, gassektor, gassledninger, leting, boring

Skipsbygging, rigg kontrakter, arbeidsforhold, skipsleasing

Opphavsrett, patent, varemerke, åndsverk, lisens, piratkopiering, merkekopiering

Kapitalmarked, kapitalforvaltning, kreditt, finansiering, aksjesparing, lån, sparing, gjeld, forbrukslån, obligasjon, aksjer, derivater, rammevilkår

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre