Total score

Om Advokatene Leiros & Olsen AS


Advokatene Leiros & Olsen AS er en i Tromsø. Postadressen er Postboks 9, 9251 Tromsø Besøksadressen er Grensen 15, 0159 OSLO. På Advokatguiden har Advokatene Leiros & Olsen AS 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 18 sidevisninger.

Kompetanseområder


Trygdeordninger, NAV tvister, NAV saker, trygdesøknad, sykdomsrettigheter, behandling, helse og velferd, velferdsordninger, sosiale rettigheter

Erstatningsoppgjør, reklamasjon, erstatningskrav, søksmål

Personskadeerstatning, yrkesskade, pasientskade, feilmedisinering

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

samlivsbrudd, barnefordeling, foreldretvist, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål, støtteordninger, skole, utdanning

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontraktstvister

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett

Forsikringstvister, forsikringserstatning, erstatningsutmåling, forsikringskrav, forsikringsmegling

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre