Total score
5.0 19 anmeldelser

Om Advokatfirmaet Tollefsen AS


Advokatfirmaet Tollefsen AS er en i Sogndal. Postadressen er Postboks 25, 6851 Sogndal Besøksadressen er Parkvegen 5, 6856 SOGNDAL. På Advokatguiden har Advokatfirmaet Tollefsen AS 19 anmeldelser og 5.0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 30 sidevisninger. Les anmeldelser av advokat Advokatfirmaet Tollefsen AS her.

Kompetanseområder


Eiendomssalg, salgsoppgaver, budrunder, eiendomsoppgjør

Opphavsrett, patent, varemerke, åndsverk, lisens, piratkopiering, merkekopiering

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Samlivsbrudd, skilsmisseoppgjør, skilsmissetvister, barnefordeling

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett

Tvangsriving, ekspropriasjonsrettigheter, tvangsutbygging, borett

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontraktstvister

Infrastruktur, naturområder, fiskekvoter, jakt

Kjøp/salg, eiendomsregistrering, byggetillatelser, byggefeil, byggetvister, byggestandarder, utbygging, tomtegrenser, vann og avløp, enebolig, borettdlag, sameier

Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

samlivsbrudd, barnefordeling, foreldretvist, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål, støtteordninger, skole, utdanning

Akuttplassering, omsorgsovertakelser, samværsrett, barnemishandling, tvangsomplassering, barnevernssaker

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Insolvens, bobehandling, konkursbo, opphør av drift

Nabotvister, eiendomstvister, tomtetvister, nabovarsel

Jordskifte, gårdsdrift, gårdsstøtte, gårdstilskudd

Anmeldelse av Advokatfirmaet Tollefsen AS
Score
Utmerket
19 anmeldelser
God
1 anmeldelse
Gjennomsnittlig
0 anmeldelser
Under gjennomsnittet
0 anmeldelser
Ikke anbefalt
0 anmeldelser
Periode
20 anmeldelser som samsvarer med utvalget
Anmeldelse Klage på avslag fra en kommune
En tidligere klient skrev en anmeldelse 14. desember 2022
Klage på avslag fra en kommune
5.0
Anmeldelse for Kristine Geirsdatter Celius

Jeg ble anbefalt Kristine som en advokat. Tema var knyttet til konsesjonsloven. Kristine satte seg raskt inn i saken og hadde veldig god kunnskap om temaet. Ho var hele tiden tilgjengelig, gav gode råd i prosessen, formulerte et veldig godt brev til komm...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Bra Advokat
En tidligere klient skrev en anmeldelse 13. november 2022
Bra Advokat
5.0
Anmeldelse for Synne Catrin Øren

Ho var veldig flink hjelp som og tygg god snakke med og snill greit og var det eg treng ho eg var usikker på ting

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Testamente
En tidligere klient skrev en anmeldelse 5. september 2022
Testamente
4.3
Anmeldelse for Kristine Geirsdatter Celius

Var godt fornøyd med hjelpa til å skriva testamentet mitt. Advokaten var lett å samarbeida med, og eg kan gi henne min beste anbefaling.Skulle eg ha bruk for juridisk hjelp eingong seinare vil eg ikkje nøla med å ta kontakt med Kristine Celius.

Se mer
Juridiske ferdigheter
4.0
Tilgjengelighet
4.0
Kvalitet på arbeidet
4.0
Gjennomføring
4.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Første møte med en advokat
En tidligere klient skrev en anmeldelse 5. september 2022
Første møte med en advokat
5.0
Anmeldelse for Kristine Geirsdatter Celius

Jeg snakket første gang i livet mitt med en advokat.I livet kan oppstå en del problemer når er best å snakke med en person som er ekspert/opplært å svare på en del spørsmål som andre kan ikke svare på.Alt gikk fint,tok fort kontakt med meg etter at jeg sp...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Superhjelp
En tidligere klient skrev en anmeldelse 29. august 2022
Superhjelp
5.0
Anmeldelse for Synne Catrin Øren

Flink og trygg, setter seg godt inn i saka. Uunnværlig. Noe som er viktig når en i vanskelig situasjon.

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Trygge hender
En tidligere klient skrev en anmeldelse 9. februar 2022
Trygge hender
5.0
Anmeldelse for Synne Catrin Øren

Synne Catrin Øren har vore til stor hjelp i min barnefordelingssak og som juridisk rådgjevar.

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Bistandsadvokat
En tidligere klient skrev en anmeldelse om Strafferett 14. desember 2021
Bistandsadvokat
5.0
Anmeldelse for Synne Catrin Øren

Synne er èin dyktig bistandsadvokat. Ho gir gode faglege råd. Ho set seg godt inn i saka og er svært kompetent. Ei god støtte i ei krevande tid.

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Anbefalast
En tidligere klient skrev en anmeldelse 12. juli 2021
Anbefalast
5.0
Anmeldelse for Synne Catrin Øren

I ein situasjon som for vår familie var svært vanskeleg har Synne Catrin Øren vore ei god og trygg støtte. Ho har forklart, og svart på alle våre spørsmål som dukka opp. Ho har vist forståing, gitt råd og god støtte.

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse En trygg og god støttespiller
En tidligere klient skrev en anmeldelse om Familierett 7. juli 2021
En trygg og god støttespiller
5.0
Anmeldelse for Synne Catrin Øren

Jeg er virkelig glad for at jeg fikk kontakt med advokat Synne Catrin Øren. Jeg trengte bistand etter et samlivsbrudd hvor samarbeidet mellom oss foreldre var meget konfliktfylt. Synne ga meg gode råd underveis i prosessen og støttet meg når frustrasjonen...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Bistandsadvokat
En tidligere klient skrev en anmeldelse om Strafferett 7. juli 2021
Bistandsadvokat
5.0
Anmeldelse for Synne Catrin Øren

Gir gode råd, setter seg godt inn i saken, og er faglig dyktig som gjer det tryggare og stole på råda og gjennomføre anmeldelsen og alt som følger med

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre