Total score

Om Pretor Advokat AS


Pretor Advokat AS er en i Trondheim. Postadressen er Postboks 1734, 7416 Trondheim Besøksadressen er Kjøpmannsgata 37, 7416 TRONDHEIM. På Advokatguiden har Pretor Advokat AS 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 34 sidevisninger.

Kompetanseområder


IKT avtaler, lisensavtaler, datasikring, e-handel, fintech, datatilsynet, teknologi, programvare, software, blokkjede, kryptovaluta, skipsteknologi

Konkurransetvister, ulovlig konkurranse, konkurransebrudd, yrkeshemmeligheter

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Nabotvister, eiendomstvister, tomtetvister, nabovarsel

Forsikringstvister, forsikringserstatning, erstatningsutmåling, forsikringskrav, forsikringsmegling

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Insolvens, bobehandling, konkursbo, opphør av drift

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontraktstvister

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Markedsbetingelser, innovasjon, informasjon, oppfinnelser

Tvangsriving, ekspropriasjonsrettigheter, tvangsutbygging, borett

Anskaffelser, innkjøp, anbud, anbudsprosesser

Opphavsrett, patent, varemerke, åndsverk, lisens, piratkopiering, merkekopiering

Kapitalmarked, kapitalforvaltning, kreditt, finansiering, aksjesparing, lån, sparing, gjeld, forbrukslån, obligasjon, aksjer, derivater, rammevilkår

Næringsleie, eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling

Infrastruktur, naturområder, fiskekvoter, jakt

Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

Kjøp/salg, eiendomsregistrering, byggetillatelser, byggefeil, byggetvister, byggestandarder, utbygging, tomtegrenser, vann og avløp, enebolig, borettdlag, sameier

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre