Om Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim AS


Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim AS er en i Trondheim. Postadressen er Postboks 1280, 7462 Trondheim. Besøksadressen er Brattørkaia 17 B, 7010 TRONDHEIM. På Advokatguiden har Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim AS 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 30 sidevisninger.

Kompetanseområder


Forsikringstvister, forsikringserstatning, erstatningsutmåling, forsikringskrav, forsikringsmegling

Kapitalmarked, kapitalforvaltning, kreditt, finansiering, aksjesparing, lån, sparing, gjeld, forbrukslån, obligasjon, aksjer, derivater, rammevilkår

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, testament, ektepakter, samboeravtaler, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontrakstvister

Anskaffelser, innkjøp, anbud, anbudsprosesser

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Personskadeerstatning, yrkesskade, pasientskade, feilmedisinering

GDPR, overvåkning, datasikkerhet, ID tyveri

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Tvangsriving, ekspropriasjonsrettigheter, tvangsutbygging, borett

Arbeidsforhold, interne retningslinjer, retningslinjer, compliance avtaler

Fornybar energi, kraftutbygging, kraftlevering

Det tar bare et minutt å fullføre

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.