Total score

Om Advokatfirmaet Østgård DA


Advokatfirmaet Østgård DA er en i Tromsø. Postadressen er Postboks 1151, 9261 Tromsø Besøksadressen er Storgata 124, 9008 TROMSØ. På Advokatguiden har Advokatfirmaet Østgård DA 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 11 sidevisninger.

Kompetanseområder


Tvangsriving, ekspropriasjonsrettigheter, tvangsutbygging, borett

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontraktstvister

Konkurransetvister, ulovlig konkurranse, konkurransebrudd, yrkeshemmeligheter

Fiskeindustri, fiskeområder, lakselus, settefisk, fiskeoppdrett

Finanstilsynet, korrupsjon, hvitvasking, skattesvik, svart arbeid, tyveri, helleri, svindel, forsikringssvindel

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre