Om Advokatfirmaet Rekve, Pleym & Co DA


Advokatfirmaet Rekve, Pleym & Co DA er en i Tromsø. Postadressen er Postboks 520, 9255 Tromsø. Besøksadressen er Grønnegata 76, 9255 TROMSØ. På Advokatguiden har Advokatfirmaet Rekve, Pleym & Co DA 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 14 sidevisninger.

Kompetanseområder


Tvangsriving, ekspropriasjonsrettigheter, tvangsutbygging, borett

Fornybar energi, kraftutbygging, kraftlevering

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, testament, ektepakter, samboeravtaler, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontrakstvister

Infrastruktur, naturområder, fiskekvoter, jakt

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Eiendomssalg, salgsoppgaver, budrunder, eiendomsoppgjør

Nabotvister, eiendomstvister, tomtetvister, nabovarsel

samlivsbrudd, støtteordninger, skole, utdanning, barnefordeling, foreldretvist

Forsikringstvister, forsikringserstatning, erstatningsutmåling, forsikringskrav, forsikringsmegling

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Jordskifte, gårdsdrift, gårdsstøtte, gårdstilskudd

Hvilken type juridisk hjelp trenger du?

Innhent gratis tilbud om advokatbistand