Total score
5.0 36 anmeldelser

Om Advokatfirmaet Finn AS


Advokatfirmaet Finn AS er en i Harstad. Postadressen er Postboks 265, 9483 Harstad Besøksadressen er Hans Egedes gate 19, 9406 HARSTAD. På Advokatguiden har Advokatfirmaet Finn AS 36 anmeldelser og 5.0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 45 sidevisninger. Les anmeldelser av advokat Advokatfirmaet Finn AS her.

Kompetanseområder


Kapitalmarked, kapitalforvaltning, kreditt, finansiering, aksjesparing, lån, sparing, gjeld, forbrukslån, obligasjon, aksjer, derivater, rammevilkår

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Eiendomssalg, salgsoppgaver, budrunder, eiendomsoppgjør

samlivsbrudd, støtteordninger, skole, utdanning, barnefordeling, foreldretvist

Erstatningsoppgjør, reklamasjon, erstatningskrav, søksmål

Forsikringstvister, forsikringserstatning, erstatningsutmåling, forsikringskrav, forsikringsmegling

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål

Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Tvangsriving, ekspropriasjonsrettigheter, tvangsutbygging, borett

Næringsleie, eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Nabotvister, eiendomstvister, tomtetvister, nabovarsel

Trygdeordninger, NAV tvister, NAV saker, trygdesøknad, sykdomsrettigheter, behandling, helse og velferd, velferdsordninger, sosiale rettigheter

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Byggefeil, eiendomsmangler, reklamasjon, feilvare, bruktbil, håndverkerfeil, kjøpserstatning, forbrukerrett, bilreklamasjon, reklamasjonssaker, båt

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, testament, ektepakter, samboeravtaler, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontrakstvister

Akuttplassering, omsorgsovertakelser, samværsrett, barnemishandling, tvangsomplassering, barnevernssaker

Samlivsbrudd, skilsmisseoppgjør, skilsmissetvister, barnefordeling

Insolvens, bobehandling, konkursbo, opphør av drift

Kjøp/salg, eiendomsregistrering, byggetillatelser, byggefeil, byggetvister, byggestandarder, utbygging, tomtegrenser, vann og avløp, enebolig, borettdlag, sameier

Oppgjørsmegling, gjeldsforhandling, inkassokrav, tvangsinndrivelse, pantsettelse, tvangsfullbyrdelse, økonomisk uføre, gjeldsproblemer, pengeinnkreving, kemner, gjeldstvister, betalingskrav, fordringer, tvungen gjeldsordning, betalingsproblemer, økonomisk oppgjør

Anmeldelse av Advokatfirmaet Finn AS
Score
Utmerket
36 anmeldelser
God
0 anmeldelser
Gjennomsnittlig
0 anmeldelser
Under gjennomsnittet
0 anmeldelser
Ikke anbefalt
0 anmeldelser
Periode
36 anmeldelser som samsvarer med utvalget
Anmeldelse Skifteoppgjør
En tidligere klient skrev en anmeldelse 22. september 2023
Skifteoppgjør
5.0
Anmeldelse for Julie Opgård Olsen

Dette var en i utgangspunktet enkel sak som etter hvert ble veldig omfangsrik og kompleks, og som har pågått over fem år. Etter at Julie kom inn i saken har den imidlertid gått på skinner gjennom rettsmekling, tre rettsinstanser samt et advokatbytte fra m...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Salg av eiendom
En tidligere klient skrev en anmeldelse 20. september 2023
Salg av eiendom
5.0
Anmeldelse for Morten Dragvik Elvevoll

Vi skulle selge en landbrukseiendom og med det som er med den. Elvevoll er ryddig og lett å samarbeide med. Flyten av alle skjema, kontrakter osv fungerte perfekt. Det var en fin opplevelse på hvordan salget ble gjennomført.

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Forsikringssak etter kjøp av bolig.
En tidligere klient skrev en anmeldelse 27. mai 2023
Forsikringssak etter kjøp av bolig.
5.0
Anmeldelse for Morten Dragvik Elvevoll

Tilgjengeli og forståeli for en kjøpers utfordringer. Forklarte fremtidsdriften i saksgangen, og med et helt nytt lovverk, og kostnader ved den på en folkelig måte. Ble informert fortløpende under hele prosessen samt besvarte mine spørsmål fortløpende.

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Ang. Konflikt om samvær
En tidligere klient skrev en anmeldelse 25. mai 2023
Ang. Konflikt om samvær
5.0
Anmeldelse for Morten Dragvik Elvevoll

Betryggende og dyktig advokat å ha i ryggen mot meget verbal motstand. God kommunikator og veldig tilgjengelig for spørsmål underveis. Satte seg godt inn i saken, han forstod problemet og kunne tale min sak. Vi vant😊

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Heving av bruktbilkjøp
En tidligere klient skrev en anmeldelse om Tvisteløsing 25. mai 2023
Heving av bruktbilkjøp
5.0
Anmeldelse for Morten Dragvik Elvevoll

Brukte Morten som advokat for å heve et bruktbilkjøp og er veldig godt fornøyd. Morten har hele veien vært tilgjengelig, ryddig, effektiv og gitt meg som uerfaren gode råd. Har følt meg godt ivaretatt med rom for å spørre om alt og i tillegg fått realisti...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Absolutt topp fornøyd!
En tidligere klient skrev en anmeldelse 22. april 2023
Absolutt topp fornøyd!
5.0
Anmeldelse for Julie Opgård Olsen

Saken vår var ikke av de store men ble likevel behandlet kjapt og greit til vår største tilfredsstillelse!

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Utmerket advokatbistand
En tidligere klient skrev en anmeldelse om Fast eiendom 11. april 2023
Utmerket advokatbistand
5.0
Anmeldelse for Tove Julin Pettersen

Vedrørende tvist om salg av fritidseiendom. Vi fant frem til advokat via advokatguiden.no Hun tok umiddelbart kontakt med oss etter at vi beskrev saken i korte trekk. Hun håndterte saken vår på profesjonelt vis og representerte oss i tingretten på en utme...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Juridisk tvist entreprenør
En tidligere klient skrev en anmeldelse om Bygg og entreprise 27. mars 2023
Juridisk tvist entreprenør
5.0
Anmeldelse for Morten Dragvik Elvevoll

Har brukt Elvevold tidligere å valgte derfor å bruke han på nytt i denne saken. Han leverer godt arbeid, gir deg rettferdig og ærlige tilbakemeldinger, noen jeg setter pris på hos en advokat. Oppfatter at han setter seg godt inn i saken. Jeg er veldig for...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse God bistand i rettsmøte etter traffikuhell
En tidligere klient skrev en anmeldelse om Strafferett 21. februar 2023
God bistand i rettsmøte etter traffikuhell
5.0
Anmeldelse for Ingvild Hegstad

Fikk veldig god hjelp og veiledning i forhold til et rettsmøte om et traffikuhell. God forklaring om hva jeg kunne forvente på forhånd, bistand under rettsmøte og god kontakt etterpå. Utfallet var akkurat det jeg hadde håpet på og er super fornøyd.

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Hjelp til arv og skifte
En tidligere klient skrev en anmeldelse 5. januar 2023
Hjelp til arv og skifte
5.0
Anmeldelse for Ingvild Hegstad

Fikk veldig god rådgivning i forhold til en skifteattest mm. i et arveoppgjør. Fikk tydelig forklaring på det som var vanskelig å forstå, og konkrete forslag til hvordan å gå videre med min situasjon.

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0

Sammendrag


Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
4.9
Gjennomsnitt
5.0 36 anmeldelser
Område Harstad
Advokater 10

Adresse


Postadresse

Postboks 265

9483 Harstad

Besøksadresse

Hans Egedes gate 19

9406 HARSTAD

Det tar bare ett minutt å fullføre

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.