Total score
5.0 40 anmeldelser

Om Advokatfirmaet Finn AS


Advokatfirmaet Finn AS er en i Harstad. Postadressen er Postboks 265, 9483 Harstad Besøksadressen er Hans Egedes gate 19, 9406 HARSTAD. På Advokatguiden har Advokatfirmaet Finn AS 40 anmeldelser og 5.0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 74 sidevisninger. Les anmeldelser av advokat Advokatfirmaet Finn AS her.

Kompetanseområder


Kapitalmarked, kapitalforvaltning, kreditt, finansiering, aksjesparing, lån, sparing, gjeld, forbrukslån, obligasjon, aksjer, derivater, rammevilkår

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Eiendomssalg, salgsoppgaver, budrunder, eiendomsoppgjør

samlivsbrudd, barnefordeling, foreldretvist, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål, støtteordninger, skole, utdanning

Erstatningsoppgjør, reklamasjon, erstatningskrav, søksmål

Forsikringstvister, forsikringserstatning, erstatningsutmåling, forsikringskrav, forsikringsmegling

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett

Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Tvangsriving, ekspropriasjonsrettigheter, tvangsutbygging, borett

Næringsleie, eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Nabotvister, eiendomstvister, tomtetvister, nabovarsel

Trygdeordninger, NAV tvister, NAV saker, trygdesøknad, sykdomsrettigheter, behandling, helse og velferd, velferdsordninger, sosiale rettigheter

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Byggefeil, eiendomsmangler, reklamasjon, feilvare, bruktbil, håndverkerfeil, kjøpserstatning, forbrukerrett, bilreklamasjon, reklamasjonssaker, båt

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontraktstvister

Insolvens, bobehandling, konkursbo, opphør av drift

Kjøp/salg, eiendomsregistrering, byggetillatelser, byggefeil, byggetvister, byggestandarder, utbygging, tomtegrenser, vann og avløp, enebolig, borettdlag, sameier

Oppgjørsmegling, gjeldsforhandling, inkassokrav, tvangsinndrivelse, pantsettelse, tvangsfullbyrdelse, økonomisk uføre, gjeldsproblemer, pengeinnkreving, kemner, gjeldstvister, betalingskrav, fordringer, tvungen gjeldsordning, betalingsproblemer, økonomisk oppgjør

Anmeldelse av Advokatfirmaet Finn AS
Score
Utmerket
40 anmeldelser
God
0 anmeldelser
Gjennomsnittlig
0 anmeldelser
Under gjennomsnittet
0 anmeldelser
Ikke anbefalt
0 anmeldelser
Periode
40 anmeldelser som samsvarer med utvalget
Anmeldelse Hjelp til arv
En tidligere klient skrev en anmeldelse om Arverett 15. april 2024
Hjelp til arv
5.0
Anmeldelse for Ingvild Hegstad

Advokat Ingvild Hegstad har bistått meg i forbindelse med arverett. Jeg opplevde henne som en kunnskapsrik og faglig dyktig advokat som vet va hun snakker om. Hun er tydelig, og gir god oppfølging. I min sak ble resultatet akkurat som hun forespeilet meg....

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Utmerket advokatbistand
En tidligere klient skrev en anmeldelse om Trygde og helserett 17. februar 2024
Utmerket advokatbistand
5.0
Anmeldelse for Tove Julin Pettersen

Vedrørende en anke om trygd så kom jeg i kontakt med Tove da jeg hadde behov for advokatbistand. Etter å ha jobbet med henne på denne saken i rundt 1 år så har kommunikasjon alltid vært strålende helt siden dag en, hun har gitt rask respons og forklart in...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Reklamasjon/tilbakehold nybygg
En tidligere klient skrev en anmeldelse 12. februar 2024
Reklamasjon/tilbakehold nybygg
5.0
Anmeldelse for Morten Dragvik Elvevoll

Fikk ryddig og god hjelp av Morten mot utbygger hvor vi hadde et tilbakehold av kjøpesummen i over 3 år på nybygg. Var rask til å svare på være spørsmål, og fikk endelig avsluttet vår sak mot en svært vanskelig selger/utbygger av nytt hus. Vi er veldig fo...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Anbefales
En tidligere klient skrev en anmeldelse om Erstatningsrett 26. januar 2024
Anbefales
5.0
Anmeldelse for Eli Øverås

Veldig imøtekommende, kunnskapsrik og følte virkelig at saken min ble godt i ivaretatt. Anbefaler henne på det sterkeste og er ikke i tvil om hvem jeg kommer til å kontakte, neste gang jeg trenger advokat.

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Skifteoppgjør
En tidligere klient skrev en anmeldelse 22. september 2023
Skifteoppgjør
5.0
Anmeldelse for Julie Opgård Olsen

Dette var en i utgangspunktet enkel sak som etter hvert ble veldig omfangsrik og kompleks, og som har pågått over fem år. Etter at Julie kom inn i saken har den imidlertid gått på skinner gjennom rettsmekling, tre rettsinstanser samt et advokatbytte fra m...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Salg av eiendom
En tidligere klient skrev en anmeldelse 20. september 2023
Salg av eiendom
5.0
Anmeldelse for Morten Dragvik Elvevoll

Vi skulle selge en landbrukseiendom og med det som er med den. Elvevoll er ryddig og lett å samarbeide med. Flyten av alle skjema, kontrakter osv fungerte perfekt. Det var en fin opplevelse på hvordan salget ble gjennomført.

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Forsikringssak etter kjøp av bolig.
En tidligere klient skrev en anmeldelse 27. mai 2023
Forsikringssak etter kjøp av bolig.
5.0
Anmeldelse for Morten Dragvik Elvevoll

Tilgjengeli og forståeli for en kjøpers utfordringer. Forklarte fremtidsdriften i saksgangen, og med et helt nytt lovverk, og kostnader ved den på en folkelig måte. Ble informert fortløpende under hele prosessen samt besvarte mine spørsmål fortløpende.

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Ang. Konflikt om samvær
En tidligere klient skrev en anmeldelse 25. mai 2023
Ang. Konflikt om samvær
5.0
Anmeldelse for Morten Dragvik Elvevoll

Betryggende og dyktig advokat å ha i ryggen mot meget verbal motstand. God kommunikator og veldig tilgjengelig for spørsmål underveis. Satte seg godt inn i saken, han forstod problemet og kunne tale min sak. Vi vant😊

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Heving av bruktbilkjøp
En tidligere klient skrev en anmeldelse om Tvisteløsing 25. mai 2023
Heving av bruktbilkjøp
5.0
Anmeldelse for Morten Dragvik Elvevoll

Brukte Morten som advokat for å heve et bruktbilkjøp og er veldig godt fornøyd. Morten har hele veien vært tilgjengelig, ryddig, effektiv og gitt meg som uerfaren gode råd. Har følt meg godt ivaretatt med rom for å spørre om alt og i tillegg fått realisti...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Absolutt topp fornøyd!
En tidligere klient skrev en anmeldelse 22. april 2023
Absolutt topp fornøyd!
5.0
Anmeldelse for Julie Opgård Olsen

Saken vår var ikke av de store men ble likevel behandlet kjapt og greit til vår største tilfredsstillelse!

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0

Sammendrag


Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Gjennomsnitt
5.0 40 anmeldelser
Område Harstad
Advokater 10

Adresse


Postadresse

Postboks 265

9483 Harstad

Besøksadresse

Hans Egedes gate 19

9406 HARSTAD

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre