Total score

Om Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Kristiansand DA


Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Kristiansand DA er en i Kristiansand. Postadressen er Postboks 437, 4604 Kristiansand Besøksadressen er Markens gate 9, 4610 KRISTIANSAND S. På Advokatguiden har Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Kristiansand DA 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 16 sidevisninger.

Kompetanseområder


Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontraktstvister

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Såkornfond, venture capital, venturefond, oppkjøpsfond

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Markedsbetingelser, innovasjon, informasjon, oppfinnelser

Opphavsrett, patent, varemerke, åndsverk, lisens, piratkopiering, merkekopiering

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Fornybar energi, kraftutbygging, kraftlevering

Anskaffelser, innkjøp, anbud, anbudsprosesser

Fiskeindustri, fiskeområder, lakselus, settefisk, fiskeoppdrett

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre