Total score

Om Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS


Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS er en i Fredrikstad. Postadressen er Postboks 273, 1601 Fredrikstad Besøksadressen er Sandesundsveien 3, 1706 SARPSBORG. På Advokatguiden har Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 23 sidevisninger.

Kompetanseområder


samlivsbrudd, støtteordninger, skole, utdanning, barnefordeling, foreldretvist

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, testament, ektepakter, samboeravtaler, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontrakstvister

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Akuttplassering, omsorgsovertakelser, samværsrett, barnemishandling, tvangsomplassering, barnevernssaker

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Personskadeerstatning, yrkesskade, pasientskade, feilmedisinering

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Eiendomssalg, salgsoppgaver, budrunder, eiendomsoppgjør

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Det tar bare ett minutt å fullføre

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.