Total score

Om Advokat Christin Ruud Ulfsryggen


Advokat Christin Ruud Ulfsryggen er en i Kolbotn. Postadressen er Postboks 1008, Sentrum, 1418 Kolbotn Besøksadressen er Edvard Griegsvei 1,Kolbotn, 1410 Viken. På Advokatguiden har Advokat Christin Ruud Ulfsryggen 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 12 sidevisninger.

Kompetanseområder


samlivsbrudd, barnefordeling, foreldretvist, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål, støtteordninger, skole, utdanning

Akuttplassering, omsorgsovertakelser, samværsrett, barnemishandling, tvangsomplassering, barnevernssaker

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre