Total score
5.0 2 anmeldelser
Anmeldelse Uføretrygd
En tidligere klient skrev en anmeldelse 30. september 2022
Uføretrygd
5.0

Aerlig og dyktig person. Om jeg har en sak I fremdiden henvender meg til henne. Takk for hjelp.

Se mer

Om Advokatfirmaet Advisio AS


Advokatfirmaet Advisio AS er en i Oslo. Postadressen er Postboks 6755 St. Olavs plass, 0130 Oslo. På Advokatguiden har Advokatfirmaet Advisio AS 2 anmeldelser og 5.0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 49 sidevisninger. Les anmeldelser av advokat Advokatfirmaet Advisio AS her.

Kompetanseområder


HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

samlivsbrudd, støtteordninger, skole, utdanning, barnefordeling, foreldretvist

Trygdeordninger, NAV tvister, NAV saker, trygdesøknad, sykdomsrettigheter, behandling, helse og velferd, velferdsordninger, sosiale rettigheter

Erstatningsoppgjør, reklamasjon, erstatningskrav, søksmål

Personskadeerstatning, yrkesskade, pasientskade, feilmedisinering

Samlivsbrudd, skilsmisseoppgjør, skilsmissetvister, barnefordeling

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål

Likestilling, diskriminering, mobbing, samværsrett, rettssikkerhet, tvangsarbeid, menneskehandel

Konkurransetvister, ulovlig konkurranse, konkurransebrudd, yrkeshemmeligheter

Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Anmeldelse av Advokatfirmaet Advisio AS
Score
Utmerket
2 anmeldelser
God
0 anmeldelser
Gjennomsnittlig
0 anmeldelser
Under gjennomsnittet
0 anmeldelser
Ikke anbefalt
0 anmeldelser
Periode
2 anmeldelser som samsvarer med utvalget
Anmeldelse Uføretrygd
En tidligere klient skrev en anmeldelse 30. september 2022
Uføretrygd
5.0
Anmeldelse for Gro Sandvold

Aerlig og dyktig person. Om jeg har en sak I fremdiden henvender meg til henne. Takk for hjelp.

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Urettmessig polititiltale
En tidligere klient skrev en anmeldelse 30. juni 2022
Urettmessig polititiltale
5.0
Anmeldelse for Steingrim Wolland

Jeg ble av politiet beskyldt for å ha kjørt bil under sterk påvirkning av alkohol, uten dobbel blodprøve og hele 1,5 timer etter å ha vært i en bil. Wolland førte saken for meg og fikk rettens medhold i at den påståtte graden av påvirkning ikke var bevise...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0

Det tar bare ett minutt å fullføre

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.