Total score

Om Advokatfirmaet Marijana Lozic


Advokatfirmaet Marijana Lozic er en i Oslo. Postadressen er Postboks 6864 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadressen er St. Olavs gate 25, 0166 OSLO. På Advokatguiden har Advokatfirmaet Marijana Lozic 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 20 sidevisninger.

Kompetanseområder


samlivsbrudd, barnefordeling, foreldretvist, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål, støtteordninger, skole, utdanning

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre