Total score

Om Advokat John Olav Engelsen


Advokat John Olav Engelsen er en i Trondheim. Postadressen er Postboks 1734 Sentrum, 7416 Trondheim. På Advokatguiden har Advokat John Olav Engelsen 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 6 sidevisninger.

Kompetanseområder


Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, testament, ektepakter, samboeravtaler, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontrakstvister

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Område Trondheim

Advokater 1

Adresse


Postadresse

Postboks 1734 Sentrum

7416 Trondheim

Det tar bare et minutt å fullføre

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.