Total score

Om Advokatfirmaet Klomsæt, Mæland & CO AS


Advokatfirmaet Klomsæt, Mæland & CO AS er en i Oslo. Postadressen er Grensen 15, 0159 Oslo. På Advokatguiden har Advokatfirmaet Klomsæt, Mæland & CO AS 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 11 sidevisninger.

Kompetanseområder


Likestilling, diskriminering, mobbing, samværsrett, rettssikkerhet, tvangsarbeid, menneskehandel

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Oppholdstillatelse, asyl, arbeidsinnvandring

Samlivsbrudd, skilsmisseoppgjør, skilsmissetvister, barnefordeling

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre