Total score
5.0 1 anmeldelse
Anmeldelse Anbefales på det varmeste
En tidligere klient skrev en anmeldelse 2. september 2020
5.0
Anbefales på det varmeste

Svært stødig både faglig og mellommenneskelig. Han bisto meg i en sak innen arbeidsretten.

Se mer

Om Tenden advokatfirma ANS avd. Tønsberg


Tenden advokatfirma ANS avd. Tønsberg er en i Tønsberg. Postadressen er Postboks 423, 3101 Tønsberg. På Advokatguiden har Tenden advokatfirma ANS avd. Tønsberg 1 anmeldelser og 5.0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 16 sidevisninger. Les anmeldelser av advokat Tenden advokatfirma ANS avd. Tønsberg her.

Kompetanseområder


Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Anskaffelser, innkjøp, anbud, anbudsprosesser

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Merverdiavgift, avgiftsrapportering, avgiftsrettigheter, avgiftskontroll, særavgifter

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Infrastruktur, naturområder, fiskekvoter, jakt

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Kapitalmarked, kapitalforvaltning, kreditt, finansiering, aksjesparing, lån, sparing, gjeld, forbrukslån, obligasjon, aksjer, derivater, rammevilkår

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, testament, ektepakter, samboeravtaler, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontrakstvister

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Oppgjørsmegling, gjeldsforhandling, inkassokrav, tvangsinndrivelse, pantsettelse, tvangsfullbyrdelse, økonomisk uføre, gjeldsproblemer, pengeinnkreving, kemner, gjeldstvister, betalingskrav, fordringer, tvungen gjeldsordning, betalingsproblemer, økonomisk oppgjør

Tvangsriving, ekspropriasjonsrettigheter, tvangsutbygging, borett

Eiendomssalg, salgsoppgaver, budrunder, eiendomsoppgjør

Skipsbygging, rigg kontrakter, arbeidsforhold, skipsleasing

Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

Insolvens, bobehandling, konkursbo, opphør av drift

Etterforskning, skadegranskning, økonomisk granskning, bevisgranskning

Anmeldelse Anbefales på det varmeste
En tidligere klient skrev en anmeldelse 2. september 2020
5.0
Anmeldelse for Tor Erik Heggøy
Anbefales på det varmeste

Svært stødig både faglig og mellommenneskelig. Han bisto meg i en sak innen arbeidsretten.

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0

Det tar bare ett minutt å fullføre

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.