Total score

Om Advokatfirmaet Torgeir Røinås Pedersen


Advokatfirmaet Torgeir Røinås Pedersen er en i Fredrikstad. Postadressen er Phønix gate 3, 1606 Fredrikstad. På Advokatguiden har Advokatfirmaet Torgeir Røinås Pedersen 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 6 sidevisninger.

Kompetanseområder


Akuttplassering, omsorgsovertakelser, samværsrett, barnemishandling, tvangsomplassering, barnevernssaker

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Samlivsbrudd, skilsmisseoppgjør, skilsmissetvister, barnefordeling

Område Fredrikstad
Advokater 1

Adresse


Postadresse

Phønix gate 3

1606 Fredrikstad

Det tar bare ett minutt å fullføre

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.