Total score

Om Advokatfirmaet Elisabeth Grøndahl


Advokatfirmaet Elisabeth Grøndahl er en i Oslo. Postadressen er Postboks 599 Sentrum, 0106 Oslo. På Advokatguiden har Advokatfirmaet Elisabeth Grøndahl 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 5 sidevisninger.

Kompetanseområder


Akuttplassering, omsorgsovertakelser, samværsrett, barnemishandling, tvangsomplassering, barnevernssaker

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre