Total score

Om Harstad kommune


Harstad kommune er en i Harstad. Postadressen er Kommuneadvokaten, Postmottak, 9479 Harstad. På Advokatguiden har Harstad kommune 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 12 sidevisninger.

Kompetanseområder


Akuttplassering, omsorgsovertakelser, samværsrett, barnemishandling, tvangsomplassering, barnevernssaker

Anskaffelser, innkjøp, anbud, anbudsprosesser

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre