Total score

Om Advokatfirmaet Erling Grimstad AS


Advokatfirmaet Erling Grimstad AS er en i Bekkestua. Postadressen er Postboks 191 - Erling Grimstad, 1319 Bekkestua Besøksadressen er Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. På Advokatguiden har Advokatfirmaet Erling Grimstad AS 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 9 sidevisninger.

Kompetanseområder


Finanstilsynet, korrupsjon, hvitvasking, skattesvik, svart arbeid, tyveri, helleri, svindel, forsikringssvindel

Etterforskning, skadegranskning, økonomisk granskning, bevisgranskning

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Likestilling, diskriminering, mobbing, samværsrett, rettssikkerhet, tvangsarbeid, menneskehandel

GDPR, overvåkning, datasikkerhet, ID tyveri

Arbeidsforhold, interne retningslinjer, retningslinjer, compliance avtaler

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre