Total score

Om Aker BioMarine AS


Aker BioMarine AS er en i Lysaker. Postadressen er Postboks 496, 1327 Lysaker. På Advokatguiden har Aker BioMarine AS 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 4 sidevisninger.

Kompetanseområder


Oljeindustri, oljeservice, oljenæring, gassektor, gassledninger, leting, boring

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Fiskeindustri, fiskeområder, lakselus, settefisk, fiskeoppdrett

Skipsbygging, rigg kontrakter, arbeidsforhold, skipsleasing

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre