Total score

Om Advokatfirmaet Indreiten AS


Advokatfirmaet Indreiten AS er en i Oslo. Postadressen er Postboks 6654 St. Olavs plass, 0130 Oslo. På Advokatguiden har Advokatfirmaet Indreiten AS 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 14 sidevisninger.

Kompetanseområder


Trygdeordninger, NAV tvister, NAV saker, trygdesøknad, sykdomsrettigheter, behandling, helse og velferd, velferdsordninger, sosiale rettigheter

Erstatningsoppgjør, reklamasjon, erstatningskrav, søksmål

Personskadeerstatning, yrkesskade, pasientskade, feilmedisinering

Forsikringstvister, forsikringserstatning, erstatningsutmåling, forsikringskrav, forsikringsmegling

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre