Total score

Om Advokat Mirén Kliland Gundersen


Advokat Mirén Kliland Gundersen er en i Ski. Postadressen er Postboks 533, 1401 Ski. På Advokatguiden har Advokat Mirén Kliland Gundersen 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 2 sidevisninger.

Kompetanseområder


Akuttplassering, omsorgsovertakelser, samværsrett, barnemishandling, tvangsomplassering, barnevernssaker

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre