Total score

Om Advokatfirmaet Maktabi AS


Advokatfirmaet Maktabi AS er en i Fredrikstad. Postadressen er Storgata 3, 1607 Fredrikstad. På Advokatguiden har Advokatfirmaet Maktabi AS 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 34 sidevisninger.

Kompetanseområder


Asyl, oppholdstillatelse, statsborgerskap, familiegjenforening

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Det tar bare ett minutt å fullføre

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.