Total score

Om Bjerke Lowzow von Ahnen Advokatfirma AS


Bjerke Lowzow von Ahnen Advokatfirma AS er en i Oslo. Postadressen er Kristian Augusts gate 3, 0164 Oslo Besøksadressen er Kristian Augusts gate 3, 0164 Oslo. På Advokatguiden har Bjerke Lowzow von Ahnen Advokatfirma AS 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 12 sidevisninger.

Kompetanseområder


HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontraktstvister

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

Byggefeil, eiendomsmangler, reklamasjon, feilvare, bruktbil, håndverkerfeil, kjøpserstatning, forbrukerrett, bilreklamasjon, reklamasjonssaker, båt

Infrastruktur, naturområder, fiskekvoter, jakt

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett

Fornybar energi, kraftutbygging, kraftlevering

Skipsbygging, rigg kontrakter, arbeidsforhold, skipsleasing

Kapitalmarked, kapitalforvaltning, kreditt, finansiering, aksjesparing, lån, sparing, gjeld, forbrukslån, obligasjon, aksjer, derivater, rammevilkår

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre