Totale poeng

Om Bjerke Lowzow Von Ahnen Advokatfirma AS


Bjerke Lowzow Von Ahnen Advokatfirma AS er en i Oslo. Postadressen er Kristian Augusts gate 3, 0164 Oslo. Besøksadressen er Kristian Augusts gate 3, 0164 Oslo. På Advokatguiden.no har Bjerke Lowzow Von Ahnen Advokatfirma AS 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 20 sidevisninger.

Kompetanseområder


HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, testament, ektepakter, samboeravtaler, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontrakstvister

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Kapitalmarked, kapitalforvaltning, kreditt, finansiering, aksjesparing, lån, sparing, gjeld, forbrukslån, obligasjon, aksjer, derivater, rammevilkår

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Fornybar energi, kraftutbygging, kraftlevering

Skipsbygging, rigg kontrakter, arbeidsforhold, skipsleasing

Område Oslo

Advokater 4

Adresse


Postadresse

Kristian Augusts gate 3

0164 Oslo

Besøksadresse

Kristian Augusts gate 3

0164 Oslo

Hvilken type juridisk hjelp trenger du?

Innhent gratis tilbud om advokatbistand