Total score

Om Bauta Advokatfirma AS


Bauta Advokatfirma AS er en i Ålesund. Postadressen er Postboks 4423 Sentrum, 6044 Ålesund Besøksadressen er Borgundvegen 340, 6009 Møre og Romsdal. På Advokatguiden har Bauta Advokatfirma AS 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 12 sidevisninger.

Kompetanseområder


Nabotvister, eiendomstvister, tomtetvister, nabovarsel

Havari, skipsreparasjon, skipsfinansiering, skipsforsikring, sjøskatt

Veitransport, togtransport, kollektiv transport, drosjeløyve

Fiskeindustri, fiskeområder, lakselus, settefisk, fiskeoppdrett

Miljøforvaltning, miljøhensyn

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Kjøp/salg, eiendomsregistrering, byggetillatelser, byggefeil, byggetvister, byggestandarder, utbygging, tomtegrenser, vann og avløp, enebolig, borettdlag, sameier

Eiendomssalg, salgsoppgaver, budrunder, eiendomsoppgjør

Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Tvangsriving, ekspropriasjonsrettigheter, tvangsutbygging, borett

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre