Total score
2.0 1 anmeldelse

Om Advokatfirmaet Føyen AS


Advokatfirmaet Føyen AS er en i Oslo. Postadressen er Postboks 7086 St. Olavs Plass, 0130 Oslo. På Advokatguiden har Advokatfirmaet Føyen AS 1 anmeldelser og 2.0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 28 sidevisninger. Les anmeldelser av advokat Advokatfirmaet Føyen AS her.

Kompetanseområder


Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

IKT avtaler, lisensavtaler, datasikring, e-handel, fintech, datatilsynet, teknologi, programvare, software, blokkjede, kryptovaluta, skipsteknologi

Anskaffelser, innkjøp, anbud, anbudsprosesser

Konkurransetvister, ulovlig konkurranse, konkurransebrudd, yrkeshemmeligheter

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontraktstvister

Etterforskning, skadegranskning, økonomisk granskning, bevisgranskning

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Opphavsrett, patent, varemerke, åndsverk, lisens, piratkopiering, merkekopiering

Forsikringstvister, forsikringserstatning, erstatningsutmåling, forsikringskrav, forsikringsmegling

Digitalisering, nettverk, markedsføring, telefoni, sosiale medier

Næringsleie, eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling

Tvangsriving, ekspropriasjonsrettigheter, tvangsutbygging, borett

Kjøp/salg, eiendomsregistrering, byggetillatelser, byggefeil, byggetvister, byggestandarder, utbygging, tomtegrenser, vann og avløp, enebolig, borettdlag, sameier

Anmeldelse av Advokatfirmaet Føyen AS
Score
Utmerket
0 anmeldelser
God
0 anmeldelser
Gjennomsnittlig
0 anmeldelser
Under gjennomsnittet
1 anmeldelse
Ikke anbefalt
0 anmeldelser
Periode
1 anmeldelser som samsvarer med utvalget
Anmeldelse Finn Eirik Winther
En tidligere klient skrev en anmeldelse 7. april 2020
Finn Eirik Winther
2.0
Anmeldelse for Finn Eirik Winther

Gave poor advice to client, pushed settlement throughout entire case. Questionable ethics and methods.

Se mer
Juridiske ferdigheter
3.0
Tilgjengelighet
3.0
Kvalitet på arbeidet
1.0
Gjennomføring
2.0
Kommunikasjon
1.0

Sammendrag


Juridiske ferdigheter
3.0
Tilgjengelighet
3.0
Kvalitet på arbeidet
1.0
Gjennomføring
2.0
Kommunikasjon
1.0
Gjennomsnitt
2.0 1 anmeldelse
Område Oslo
Advokater 34

Adresse


Postadresse

Postboks 7086 St. Olavs Plass

0130 Oslo

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre