Total score

Om Advokatfirma Eurojuris Nord AS


Advokatfirma Eurojuris Nord AS er en i Harstad. Postadressen er Postboks 866, 9488 Harstad. På Advokatguiden har Advokatfirma Eurojuris Nord AS 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 9 sidevisninger.

Kompetanseområder


Tvangsriving, ekspropriasjonsrettigheter, tvangsutbygging, borett

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

samlivsbrudd, støtteordninger, skole, utdanning, barnefordeling, foreldretvist

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, testament, ektepakter, samboeravtaler, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontrakstvister

Anskaffelser, innkjøp, anbud, anbudsprosesser

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål

Eiendomssalg, salgsoppgaver, budrunder, eiendomsoppgjør

Nabotvister, eiendomstvister, tomtetvister, nabovarsel

Samlivsbrudd, skilsmisseoppgjør, skilsmissetvister, barnefordeling

Det tar bare ett minutt å fullføre

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.