Total score

Om Advokatfirmaet Wallevik


Advokatfirmaet Wallevik er en i Bergen. Postadressen er Klostergaten 36, 5005 Bergen. På Advokatguiden har Advokatfirmaet Wallevik 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 4 sidevisninger.

Kompetanseområder


Opphavsrett, patent, varemerke, åndsverk, lisens, piratkopiering, merkekopiering

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontraktstvister

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Konkurransetvister, ulovlig konkurranse, konkurransebrudd, yrkeshemmeligheter

Infrastruktur, naturområder, fiskekvoter, jakt

Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre