Total score
5.0 3 anmeldelser

Om Advokatfirma Tofte Hald AS, avdeling Kristiansand


Advokatfirma Tofte Hald AS, avdeling Kristiansand er en i Kristiansand. Postadressen er Fjellgata 6, 4612 Kristiansand Besøksadressen er Fjellgata 6, 4612 Kristiansand. På Advokatguiden har Advokatfirma Tofte Hald AS, avdeling Kristiansand 3 anmeldelser og 5.0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 8 sidevisninger. Les anmeldelser av advokat Advokatfirma Tofte Hald AS, avdeling Kristiansand her.

Kompetanseområder


samlivsbrudd, barnefordeling, foreldretvist, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål, støtteordninger, skole, utdanning

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontraktstvister

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Forsikringstvister, forsikringserstatning, erstatningsutmåling, forsikringskrav, forsikringsmegling

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Anskaffelser, innkjøp, anbud, anbudsprosesser

Opphavsrett, patent, varemerke, åndsverk, lisens, piratkopiering, merkekopiering

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Samlivsbrudd, skilsmisseoppgjør, skilsmissetvister, barnefordeling

Erstatningsoppgjør, reklamasjon, erstatningskrav, søksmål

Akuttplassering, omsorgsovertakelser, samværsrett, barnemishandling, tvangsomplassering, barnevernssaker

Trygdeordninger, NAV tvister, NAV saker, trygdesøknad, sykdomsrettigheter, behandling, helse og velferd, velferdsordninger, sosiale rettigheter

Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Nabotvister, eiendomstvister, tomtetvister, nabovarsel

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Eiendomssalg, salgsoppgaver, budrunder, eiendomsoppgjør

Jordskifte, gårdsdrift, gårdsstøtte, gårdstilskudd

Infrastruktur, naturområder, fiskekvoter, jakt

Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

Merverdiavgift, avgiftsrapportering, avgiftsrettigheter, avgiftskontroll, særavgifter

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Tvangsriving, ekspropriasjonsrettigheter, tvangsutbygging, borett

Næringsleie, eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling

Fornybar energi, kraftutbygging, kraftlevering

Anmeldelse av Advokatfirma Tofte Hald AS, avdeling Kristiansand
Score
Utmerket
3 anmeldelser
God
0 anmeldelser
Gjennomsnittlig
0 anmeldelser
Under gjennomsnittet
0 anmeldelser
Ikke anbefalt
0 anmeldelser
Periode
3 anmeldelser som samsvarer med utvalget
Anmeldelse Utrolig imøtekommende å dyktig
En tidligere klient skrev en anmeldelse 4. mars 2024
Utrolig imøtekommende å dyktig
5.0
Anmeldelse for Line Heimdal Oaland

Hun er en dama som bryr seg om klienten å gjør grundig arbeid og oppfølging. Holder alt av tids frister. Hun gjør grundig arbeid. Utrolig god advokat. Kan anbefales.

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Anbefales på det sterkeste!
En tidligere klient skrev en anmeldelse om Familierett 20. april 2022
Anbefales på det sterkeste!
5.0
Anmeldelse for Erik Børresen

Fikk meget god hjelp av han. Full forståelse og engasjert i saken min. Dyktig og flink i jobben sin. Veldig fornøyd! Tusen takk!

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Dyktig
En tidligere klient skrev en anmeldelse 10. juni 2020
Dyktig
5.0
Anmeldelse for Erik Børresen

Erik er den dyktigste advokaten jeg har møtt. Han var dyktig til å føre saken min, som førte til at motparten trakk seg. Verdt hver eneste krone!

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre