Søke skilsmisse

Dersom dere ikke ønsker å være gift lenger, må dere søke skilsmisse. Men hva er egentlig en skilsmisse og hvordan foregår prosessen? Les mer om temaet her. 

Det er dessverre ikke slik at alt varer evig, heller ikke ekteskap. Når forholdet ikke kan reddes, kan skilsmisse være siste løsning. Ifølge SSB var det i 2021 over 8800 ekteskap som endte i skilsmisse.

Les om

Det er med andre ord ikke uvanlig å skille seg, men det er ikke enkelt å vite hvordan du skal gå frem for å søke skilsmisse, eller hvordan prosessen foregår. 

Hva er en skilsmisse?

En skilsmisse dreier seg om å avslutte et ekteskap. Det er ekteskapsloven som regulerer reglene for skilsmisser, og bestemmelsene om å oppløse ekteskapet fremkommer i kapittel 4 i loven

En skilsmisse kan skje på flere måter. Det vanligste er at det søkes om separasjon eller at samlivet er brutt, ved at man for eksempel flytter fra hverandre, før man søker om å skilles. Da skjer skilsmissen med bevilling fra statsforvalteren, tidligere kalt fylkesmannen. Unntakene er at skilsmissen skjer ved dom. 

Må vi være enige for å kunne søke om skilsmisse?

Dere trenger ikke å være enige om at dere vil avslutte ekteskapet. Dersom kun den ene av dere har et ønske om å skilles, kan vedkommende søke om separasjon, og etter et år med separasjon kreve skilsmisse. 

Forskjellen i om begge er enige, eller om det kun er den ene parten som ønsker at ekteskapet opphører, er at prosessen tar litt lengre tid når kun den ene parten signerer separasjons- og skilsmissesøknadene. 

Normalt tar det 3 uker for å behandle en slik søknad dersom begge skriver under. Hvis det kun er den ene ektefellen, kan det fort ta opp mot 5 uker.

Hvordan søke om skilsmisse?

Hvis ekteskapet har kommet til et punkt der dere ikke lenger ønsker å leve sammen, kan dere søke om å skilles. Men før dette må dere søke separasjon. Nedenfor kan du lese mer om hva dette innebærer. 

Separasjon

Før dere kan skilles må dere normalt være separert. Når dere har vært separert ett år kan dere søke skilsmisse.  

Søke om separasjon

Hvis dere søker om separasjon, vil prosessen foregå slik: 

  1. Mekling før separasjon (hvis dere har barn under 16 år)
  2. Søke om separasjon 
  3. Være separert i minst ett år
  4. Søke om skilsmisse

Samlivsbrudd

Hvis dere faktisk separeres i form av samlivsbrudd i stedet for å søke separasjon foregår prosessen slik: 

  1. Samlivet er brutt i minst to år 
  2. Mekling før skilsmissen (hvis dere har barn under 16 år)
  3. Søke om skilsmisse

Skilsmisse ved dom

Hvis du ønsker skilsmisse ved dom bør du ta kontakt med en advokat slik at du kan få råd og generell hjelp med prosessen. Hvis ekteskapet bringes inn til domstolen og dommen er at det skal innvilges skilsmisse, skilles dere med det samme. 

Pappa og barn som går i solnedgangen på stranden.

Mekling før separasjon for dere med barn under 16 år

Hvis dere har felles barn under 16 år, må dere møte til mekling før søknad om separasjon behandles. Hensikten med meklingen er å komme frem til en avtale om felles barn – som for eksempel hvor barna skal bo, foreldreansvar og samvær. Det hele skal ende opp med en foreldresamarbeidsavtale.  

Meklingsattest

Uavhengig av resultatet i meklingen, vil dere få en attest etter første time. Denne attesten sendes sammen med separasjonssøknaden, eller skilsmissesøknaden dersom dere har vært formelt separert i minst 2 år. Attesten er gyldig i 6 måneder. Dersom dere ikke søker om separasjon eller skilsmisse innen denne perioden må dere ha et nytt meklingsmøte. 

Søke om separasjon – separert i minst 1 år

Når vi ønsker å skille oss er det mest vanlig å søke separasjon. Dette gjøres ved å sende en søknad til statsforvalteren i det fylket ektefellene bodde sammen sist. Når søknaden er innvilget vil begge parter få tilsendt et dokument som bekrefter separasjonen. Dette kalles for en separasjonsbevilling. Separasjonstiden starter fra det tidspunktet ektefellene har fått innvilget separasjon, og dere må være separert i minst ett år før dere kan søke skilsmisse om å skilles. 

Hvis kun en av ektefellene signerer, vil ektefellen som ikke signerer motta et brev angående separasjonen. Når klagefristen er ute får dere tilsendt en separasjonsbevilling.

Søknad om skilsmisse

Når det har gått ett år siden dere fikk separasjonsbevilling, kan dere sende inn en skilsmissesøknad. På samme måte som ved søknad om separasjon, kan du søke om å skilles selv om den andre ektefellen ikke ønsker det.

Flyttet sammen igjen?

Merk at dersom dere flytter inn igjen og bor sammen, eller gjenopptar samlivet i separasjonstiden vil ikke separasjonen være gyldig. Dere må da starte en ny separasjonsprosess dersom det fortsatt er ønskelig å skille seg.

Samlivsbrudd – minst 2 år

Dersom dere har flyttet fra hverandre uten å ha søkt om separasjon og fått separasjonsbevilling, kan dere kreve skilsmisse etter to år. Det som er viktig å merke seg er at dere må ha signatur fra to vitner på at dere har bodd fra hverandre i denne perioden. Hvis dere har barn under 16 år må dere gjennomføre et meklingsmøte før skilsmissesøknaden sendes inn.

Skilsmisse ved dom

I de tilfellene der det er urimelig å skulle være separert i minst ett år, kan dere få en skilsmisse ved dom, slik at dere kan skilles med en gang. Dette gjelder i tilfeller der barn og/eller ektefelle utsettes for alvorlig mishandling og/eller overgrep, eller det er fare for at det kan skje. Det gjelder også i tilfeller ved tvangsekteskap. 

Dersom dette er tilfelle innvilges skilsmisse av domstolen. Hvis det innvilges skilsmisse ved dom trenger dere ikke være separert og heller ikke gå til mekling.

Trenger dere hjelp med skilsmissen?

Det å skilles er en kompleks prosess og selv om dere enkelt kan søke om skilsmisse på nett, er det mange ting som skal være på plass. Enten dere bare har spørsmål om prosessen eller ønsker hjelp med søknadene, fordeling av eiendeler eller andre ting, kan det være en fordel å engasjere en advokat. 

Da sikrer dere en saklig og rettferdig behandling av saken, samtidig som dere kan få bistand til å gjennomføre avslutningen av ekteskapet på korrekt måte. 

Få hjelp av en skilsmisseadvokat

Hvis du trenger bistand av en advokat kan du benytte advokatguiden.no til å finne en dyktig advokat innen rettsområdet. Søk på type juridisk bistand og sted, så finner du de tilgjengelige advokatene innen skilsmisse i ditt område.

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre

100% gratis Uforpliktende tilbud Sammenlign advokater